India legt kinderarbeid aan banden

Na jarenlange lobby, mede door Terre des Hommes, lijkt de Indiase regering overstag: kinderarbeid moet stoppen. Om te laten zien dat het de regering ernst is, ondertekende ze onlangs twee kinderrechtenconventies: één om de minimumleeftijd vast te leggen waarop kinderen mogen werken en één die verbiedt dat kinderen onder de 18 werk doen dat gevaarlijk is of schadelijk voor hun gezondheid.

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

De 12 miljoen kindarbeiders in India die jonger zijn dan 14, vormen 11,18% van de beroepsbevolking in de sectoren spinnerij, textiel en kleding, bouw, huishoudelijk werk en mijnbouw. Door onder meer armoede, een gebrek aan onderwijs, demografische druk en sociale uitsluiting worden kinderen gedwongen te werken.

Stappen tegen kinderarbeid in India hard nodig

“Het is de hoogste tijd dat India verdere stappen onderneemt in de strijd tegen kinderarbeid en de nationale wetgeving aanpast aan deze verdragen. Dit is een heel belangrijke ontwikkeling,” legt kinderrechtenexpert Aysel Sabahoglu uit. “Door de twee convenanten te tekenen, verplicht de regering zich tot het rapporteren over hun strijd tegen kinderarbeid aan de International Labour Organisation (ILO).” India is één van de laatste landen die de ILO-conventies ondertekent.

Nationale wetgeving vs ILO verdragen

Kritisch punt blijft de vraag of de Indiase regering de nationale wetgeving ook in lijn gaat brengen met de ILO verdragen. De gloednieuwe kinderarbeidwet van vorig jaar staat nog steeds toe dat kinderen vanaf 14 jaar meewerken met hun ouders, bijvoorbeeld op het land of als huishoudelijke hulp. Vaak is juist dit werk zwaar en neemt veel tijd in beslag, waardoor het voor kinderen moeilijk is te combineren met school, als ze al naar school gaan. Ze houden geen energie of tijd over om huiswerk te maken. Daardoor blijven hun schoolresultaten achter en wordt de kans op uitval groter.

Terre des Hommes in India

Terre des Hommes vecht in India onder andere tegen de uitbuiting van ruim 20.000 kinderen die in de micamijnen onder gevaarlijke omstandigheden werken. Terre des Hommes maakt in de regio’s Jharkhand en Bihar dorpen kindvriendelijk: dorpen waar kinderen niet werken en wel naar school gaan en hun ouders bewust zijn van de risico’s van kinderarbeid. De ondertekening van de convenanten verstevigt de positie van kinderrechtenorganisaties in de regio. Cruciaal is de handhaving door de regering: gaat de regering afdwingen dat de conventies worden nageleefd en dus de wet uit 2016 ook verder aangescherpt wordt? Terre des Hommes blijft de situatie in India kritisch volgen.

Help ook mee kinderarbeid te stoppen, word donateur >>

 

Share this:

Gerelateerd nieuws