John van den Heuvel lanceert landelijk meldpunt Watch Nederland

Op maandag 9 januari lanceert misdaadjournalist John van den Heuvel het landelijk meldpunt WATCH Nederland met een oproep in TV-programma RTL Boulevard. Op watchnederland.nl en telefoonnummer 088-208 00 44 kunnen slachtoffers en getuigen van minderjarigenprostitutie, zoals loverboypraktijken en het aanbieden van schandknapen, melden. Zorginstelling Fier bemant het nieuwe meldpunt 24/7.

 

 

 

Seksuele uitbuiting

Zeventien miljoen privé-detectives

Om seksuitbuiting van minderjarigen te stoppen heeft het landelijk meldpunt “zeventien miljoen privédetectives”, kortom zoveel mogelijk ogen en oren, nodig. Niet alleen slachtoffers kunnen bij het landelijk meldpunt terecht, maar ook bezorgde ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van slachtoffers, zorginstellingen, scholen en iedereen, die een vermoeden heeft van commerciële seksuele uitbuiting van minderjarigen. Denk bijvoorbeeld aan artsen, verplegers, taxichauffeurs, hoteleigenaren et cetera. WATCH Nederland onderzoekt iedere melding nauwkeurig en kan, zo nodig, rekenen op de hulp van de mensenhandelexperts bij de Nationale Politie.

Onderzoek naar loverboypraktijken

Misdaadjournalist John van den Heuvel bracht onlangs een bezoek aan de WATCH Nederland Observatie & Actie Unit. Hij juicht de komst van het landelijke meldpunt toe. Van den Heuvel: “Ik werk hier graag aan mee. We moeten alle minderjarigen in Nederland beschermen tegen kindermisbruikers, die rondhangen bij zorginstellingen en schoolpleinen, gezinnen terroriseren en uit elkaar rukken, kinderen online ronselen en vervolgens met naaktfoto’s of seksfilmpjes chanteren en tot prostitutie dwingen.” De misdaadjournalist gaat dit jaar ook zelf op onderzoek uit naar loverboypraktijken en doet dit in overleg met Watch Nederland.

Watch Nederland

WATCH Nederland is opgezet door kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes, zorginstantie Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Oogmerk is het stoppen van seksuitbuiting van minderjarigen en het kapot maken van de handel van loverboys, die met het online verkopen van slachtoffers de laatste jaren fors is gegroeid. Recente rechtsprocessen als de Valkenburgse en Zeeuwse Zedenzaak hebben aangetoond dat klanten in de rij staan voor betaalde seks met minderjarigen.

Wanhopige ouders

Projectleider van het landelijk meldpunt van WATCH Nederland, Carolien Kooi (CKM): “Iedere dag worden kinderen seksueel uitgebuit door zogeheten loverboys en mensenhandelaren. Wanhopige ouders of voogden kunnen vaak bij niemand terecht als hun zoon of dochter in handen valt van een loverboy. De politie heeft niet altijd de mankracht, middelen en mogelijkheden om deze casussen te onderzoeken. De zorgprofessionals van Fier, die het meldpunt bemannen, hebben kennis van zaken, bieden een luisterend oor en kunnen familie en omstanders adviseren. Als dat nodig is, bijvoorbeeld bij vermissing van een meisje, zetten we de WATCH Nederland Observatie-& Actie Unit in, die zowel online als offline op zoek gaat naar aanknopingspunten en bewijs. Slachtoffers bieden we, eventueel in samenwerking met andere zorginstanties,  bescherming, opvang en ondersteuning.”

Actie- en observatie-unit

De WATCH Nederland Observatie- & Actie Unit, geleid door Terre des Hommes,  volgt niet alleen meldingen op, maar voert ook proactief (online) onderzoek uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van forensische technieken, ontwikkeld voor het bekende Sweetie project van Terre des Hommes, zoals innovatieve web voyager software en lokprofielen.

 

 


 

Gerelateerd nieuws

Reacties

Over kindermisbruik in ons land vertelt een brabantse advocate in Juni van 2014 een afschuwlijk verhaal, dat door een Brussels tribunaal werd opgetekend en via Youtube is uitgezonden.
Aangezien geen enkele misdaad-journalist antwoord geeft op mijn vragen daarover, en er ook geen enkel verslag te vinden is van een journalist op internet, wordt mijn argwaan daardoor alleen maar groter.
De gebroeders van Korlaar, die de theater voorstellingen bij Zwolle georganiseerd zouden hebben ten behoeve van een groot aantal very important persons, bestaan alleen in de perceptie van Mevr. Anne Marie van Blijenburgh. In de telefoongids is alleen Peter van Korlaar uit Kerkdriel bekend, en die heeft een website als pianoleraar. De advocate was 24 jaar getrouwd met Kees van Korlaar, de leider van de Octopus Bende. In welk jaar zij zelf tegen haar wil gedwongen werd de voorstellingen bij te wonen, vertelt zij niet, en daarover heb ik een vraag gesteld aan het tribunaal dat de verklaring heeft opgenomen en uitgezonden via Youtube in Juni 2014. Zij kreeg nergens gehoor bij de instanties en klopte toen ten einde raad aan bij dominee Kevin Annett uit Canada, de oprichter van het tribunaal te Brussel. Wat iedereen ook moet zijn opgevallen is het uitblijven van gerechtelijke procedures tegen de advocate wegens laster en smaad door de aanwezigen bij de voorstellingen. Het koninklijk huis wordt niet alleen beschuldigd van betrokkenheid maar ook de miljardair George Soros in gezelschap van Prinses Mabel, die in die periode in dienst was bij het Open Society Instituut van deze invloedrijke valuta speculant te Brussel. Het verhaal van de advocate wordt breed uitgemeten op de site van Ella Star.
Zoals U weet is Child Abuse een wereldwijd fenomeen net als de handel in kinderporno en Human Trafficking. In Rotterdam is een jongensbordeel aktief geweest dat op naam stond van Karel van Maasdam. De secretaris en adviseur van Paleis Soestdijk, Mr. Frits Samuelson, heeft zich naar verluidt ook schuldig gemaakt aan pedofilie samen met zijn kameraad Professor Ger van Roon, een historicus aan de Vrije Universiteit. Over Prins Claus en Prins Friso wordt beweerd dat zij beiden waren gecommitteerd aan de herenliefde. Prinses Mabel zou lesbisch zijn en bi-sexueel. In Canada heeft Kevin Annett onderzoek gedaan naar genocide van indianenstammen en naar ritueel misbruik van baby's door prelaten van de katholieke kerk. Kardinaal Ratzinger, de vorige paus, moest aftreden vanwege deze praktijken. In Belgie, ten tijde van de zaak Dutroux werd jacht gemaakt op jonge meisjes in de bossen rond kastelen door bankiers en politieke kopstukken van ultra-rechtse signatuur.
Minister van den Boeynants en Baron de Bonvoisin hadden de regie in handen en worden ook genoemd in verhalen over een op handen zijnde staatsgreep, waarbij de Bende van Nijvel een rol gespeeld heeft om de spanning in het land op te voeren. Deze strategie van de spanning werd ook uitgevoerd in Italie door de vrijmetselaarsloge Propaganda Due in de jaren 80. De Nato en de CIA financierden deze aktiviteiten, daarin gesteund door de WACL, de Liga van Anti-Communisten die zich ook in Europa genesteld had, maar zijn oorsprong vond in Taiwan en Zuid-Korea. In deze materie heb ik mij sinds 1975 verdiept, toen er in de media alarm geslagen werd over de verdwijningen van studenten in religieuze sekten. De moonsekte uit Korea recruteerde nieuwe leden in de grote steden van Europa, Japan, en Amerika als wapen tegen het ''satanische communisme''. Zij kregen nieuwe ware ouders aangemeten, een nieuw vaderland, en werden opgeleid als bedelaars om zoveel mogelijk geld te verdienen en hun persoonlijk bezit af te staan aan de groepering. Mister Moon zorgde in de beginjaren van zijn prediking in beide Korea's voor grote opschudding vanwege de sexuele rituelen die hij opvoerde met zijn aanhang, waarover een boek verscheen met als titel ''The Tragedy of the Six Mary's''.
Toen hij werd ontdekt door de directeur van de KCIA begin jaren 60 en geprepareerd voor zijn missie naar de V.S. werd zijn sexueel getinte ideologie opgeschoond en omgetoverd in de Pure Love Alliance.
De methode van indoctrinatie en mind control, die door alle sekten wordt toegepast, kreeg ook de belangstelling van de CIA, die in de jaren 50 experimenteerde met LSD in zijn MK-Ultra projekt.
De sekte van Jim Jones in Guyana, die eindigde met een massaal zelfmoord commando, wordt door sommige observers gezien als een proefprojekt van de CIA. En wat Scientology betreft, waar misbruik wordt gemaakt van cursisten met behulp van een pseudo leugendetector, die kerk wordt ook beschermd door de amerikaanse instanties. De beweging spionneert, organiseert inbraken bij de belastingdienst, heeft strafkampen ingericht voor dissidenten, en wordt evengoed met rust gelaten door de overheid. Dat is niet uit te leggen als U het mij vraagt. Het is daarom ook niet zo vreemd dat er op internet zoveel geschreven wordt over de Illuminatie met zijn satanische netwerken.
Mijn eerste boek werd uitgegeven in Amsterdam in 1980 en kreeg als titel ''Jeugdsekten in NL''
Thans ben ik toe aan het laatste hoofdstuk over sekten en secret societies, covert affairs en de projekten van de CIA, met daaraan toegevoegd de schandalen over Child Abuse. Vandaar dat ik de waarheid probeer te achterhalen over de pedo-netwerken zoals hierboven kort beschreven.
Ik zie Uw commentaar binnenkort tegemoet onder strikte geheimhouding indien gewenst.
Op facebook kunt U mijn profiel vinden en de plaats waarheen ik ben vertrokken.S

Reactie toevoegen