Kamer stemt in met Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Bedrijven moeten zorgen dat er geen kinderarbeid in hun productieketens plaatsvindt. De Tweede Kamer stemde gisteren in met de Wet Zorgplicht Kinderarbeid die bedrijven daartoe zal verplichten. PvdA-Kamerlid Roelof van Laar heeft de initiatiefwet ingediend om zo kinderarbeid in producten die in Nederland verkocht worden te bestrijden. Terre des Hommes heeft de wet ondersteund met onderzoek en lobby en is blij met de steun vanuit de Tweede Kamer.

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

Kinderrechtenexpert Aysel Sabahoglu: “Het is een grote en belangrijke stap in de strijd tegen uitbuiting. Met wetten zijn maatschappelijke normen helder en dwingend. Daarnaast creëren ze een gelijk speelveld: bedrijven moeten zich allemaal maximaal inzetten om kinderarbeid in hun ketens te voorkomen en te bestrijden. Wij feliciteren Kamerlid Roelof van Laar, die zich enorm heeft ingezet tegen kinderarbeid én voor dit wetsvoorstel.”

IMVO-convenanten

De Nederlandse overheid probeert al met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen convenanten (IMVO-convenanten) kinderarbeid te bestrijden. Dat is een belangrijke stap in de goede richting, maar het is niet genoeg om kinderarbeid snel de wereld uit te krijgen. Het duurt lang voordat de convenanten af zijn en bovendien zijn ze vrijblijvend. Ze dwingen bedrijven niet om maatregelen te treffen bij vermoedens van kinderuitbuiting, terwijl de internationale gemeenschap heeft afgesproken dat in 2025  kinderarbeid uitgebannen is (Duurzame Ontwikkelingsdoel 8.7). 

Bedrijven kunnen veel doen

Deze wet zal op zijn vroegst in 2020 in werking treden. Om kinderarbeid voor 2025 uit te bannen, zullen bedrijven dus hard aan de slag mogen. Er is echter veel wat ze kunnen doen. Zo kunnen bedrijven betere salarissen betalen, de werktijden verkorten, kinderen naar school helpen en jongeren beroepsopleidingen bieden. Daarnaast kunnen ze samenwerken met lokale organisaties die de problematiek aanpakken door preventie, voorlichting, lobby en directe hulp aan kindarbeiders.

Meer dan alleen onderzoek en lobby

Naast onderzoek en lobby bestrijdt TDH de ergste vormen van kinderarbeid door kinderen de kans te geven (terug) naar school te gaan, gezinnen te helpen op andere manieren een inkomen te generen zodat kinderen niet hoeven te werken, riskante arbeidsomstandigheden aan te passen en voorlichting te geven aan ouders over de gevaren van kinderarbeid en de noodzaak van onderwijs voor kinderen. 

Kinderarbeid in India

Vorig jaar bracht Terre des Hommes een rapport uit over kinderarbeid in de micamijnen in de staten Jharkhand en Bihar in India. Het rapport toonde aan dat duizenden kinderen onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden in deze micamijnen werken. Terre des Hommes werkt samen met het bedrijfsleven en de overheid om kinderarbeid in micamijnen terug te dringen.


 

Share this:

Gerelateerd nieuws