Kenia lanceert ICT systeem voor kinderbescherming

De Keniaanse overheid heeft het officiële startsein gegeven voor invoering van een informatiebeheerssysteem voor kinderbescherming (Child Protection Information Management System - CPIMS). Het doel van het internetportaal is om informatie en gegevens te verzamelen en te beheren over kinderrechten en -beschermingskwesties, zoals bijvoorbeeld cijfers over diverse vormen van kinderuitbuiting. Daarnaast registreert het systeem programma's en activiteiten voor kinderbescherming in het land en levert daar informatie over. 

Kinderrechten

Het CPIMS is een veelomvattend systeem voor gebruik door zowel overheden als maatschappelijke (kinderrechten) organisaties om kinderbeschermingsmaatregelen beter te coördineren, het formuleren van beleid te ondersteunen en met feiten onderbouwde besluitvorming te bevorderen.

Behoefte aan betrouwbare gegevens

Samen met andere belanghebbenden die bij de officiële lancering aanwezig waren, benadrukt Terre des Hommes de noodzaak van betrouwbare gegevens over kinderbescherming, en dan met name recente en gedetailleerde gegevens over kinderuitbuiting. Dankzij het CPIMS kan Terre des Hommes informatie uit onze programma’s, maar ook onze expertise en resultaten van eigen onderzoeken integraal delen en daardoor bijdragen aan een beter inzicht over kinderuitbuiting op nationaal niveau.

Verbetering van case management

Het systeem is belangrijk voor Terre des Hommes omdat het essentiële informatie bevat die aan de basis ligt van het opstellen van ons programma. Met recente landelijke gegevens kunnen we ook beter lobbyen voor het toekennen van toereikende budgetten voor kinderbeschermingsinterventies en het voorkomen van uitbuiting. Het systeem draagt daarnaast bij aan een beter case management, wat van cruciaal belang is voor het werk van Terre des Hommes in Kenia.

Landelijke invoering

Met het officieel invoeren van dit systeem op landelijk niveau loopt Kenia voorop in de regio. De Raad voor de Kinderbescherming (Department of Children Services) is in 2016 begonnen met het invoeren van het CPIMS. Tot nu toe is het CPIMS in 26 van Kenia’s 47 districten ingevoerd. Verdere invoering om tot een landelijke dekking te komen, staat voor 2017 en 2018 gepland.

Share this:

Gerelateerd nieuws

Reactie toevoegen