Kinderrechtentop: 25 jaar Kinderrechtenverdrag

Vandaag, donderdag 20 november, bestaat het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar. Om dit te vieren houden een groot aantal kinderrechtenorganisaties onder leiding van UNICEF Nederland een Kinderrechtentop in de Hooglandse Kerk te Leiden. Ook prinses Beatrix zal hierbij aanwezig zijn. 

 

Tijdens de Kinderrechtentop staan de betrokken organisaties samen met de deelnemers stil bij de invloed van het Kinderrechtenverdrag op de positie van het kind. Aan de ene kant wat er de afgelopen jaren al bereikt is, maar aan de ander kant ook wat er nog moet gebeuren zodat álle kinderen krijgen waar ze recht op hebben. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is in de morgen in de Hooglandse Kerk aanwezig bij de Kinderrechtentop.

Jongeren doen mee

Op de Kinderrechtentop staan kinderen en jongeren centraal. Kinderen en jongeren spreken in maar liefst elf Ronde Rafel Discussies met wetenschappers, professionals en beleidsmakers over de mogelijkheden om het Kinderrechtenverdrag verder te verankeren in de maatschappij. In deze werksessies bespreken de deelnemers onderwerpen die kinderen in én buiten Nederland raken, zoals kindermishandeling, jeugdzorg, uitbuiting en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De verwachting is dat alle deelnemers zullen toezeggen om de rechten van kinderen en jongeren een stap verder te brengen.

Slachtoffers

Terre des Hommes heeft samen met UNICEF Nederland en het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) de Ronde Tafel Discussie over kinderrechten en mensenhandel in Nederland georganiseerd. We brengen jongeren, overheid, maatschappelijke organisaties, politie, advocaten en andere deskundigen samen om aan de hand van een aantal stellingen te discussiëren over de problematiek van minderjarige slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Ervaringen van slachtoffers zullen de leidraad vormen voor de discussies.

Uit de voorbereidende gesprekken met slachtoffers komt duidelijk naar voren dat slachtoffers vaak hun eigen uitbuitingssituatie niet herkennen en niet weten waar informatie en hulp te vinden is. Slachtoffers die wel aangifte hebben gedaan, krijgen vaak onvoldoende te horen over de voortgang in hun zaak. Deze punten en mogelijke oplossingen daarvoor zullen tijdens de Ronde Tafel Discussie specifiek aan bod komen. Het is de bedoeling om vervolgens een voorstel te formuleren om de aanpak van deze problematiek te verbeteren.

Kinderhandel in Nederland

Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland is Terre des Hommes nauw betrokken bij de strijd tegen kinderhandel. Terre des Hommes en Fier Fryslân, een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zijn partners in de realisatie van het nieuwe Centrum voor Kinderhandel en Mensenhandel. Terre des Hommes en CKM wisselen kennis en expertise uit zodat daders van kinderhandel sneller gepakt kunnen worden en de slachtoffers betere hulp krijgen. Zo kan de strijd tegen kinderhandel daadkrachtiger en efficiënter plaatsvinden.

Meer informatie over de VN Kinderrechtentop

Share this:

Gerelateerd nieuws