Klimaatverandering leidt tot kinderuitbuiting

Kinderen die op de vlucht zijn voor de gevolgen van klimaatverandering zijn vaak gedwongen om gevaarlijk en mensonterend werk aan te pakken om te overleven. Zo heeft klimaatverandering een indirect effect op kinderuitbuiting. Dat is de conclusie van een onderzoek van Terre des Hommes naar het verband tussen de twee fenomenen.

Noodhulp

Droogte, zware regenval en overstromingen worden veelal in verband gebracht met klimaatverandering. De impact van extreem weer is nu goed zichtbaar in Nepal, India en Bangladesh: meer dan 1200 mensen verloren al het leven, honderdduizenden mensen zijn van huis en haard verdreven en op de vlucht.

“Vooral kinderen hebben te lijden onder een verslechtering van de weersomstandigheden”, vertelt Carel Kok, directeur van Terre des Hommes, die de gevolgen met eigen ogen aanschouwde in Kenia. Hij ontmoette meisjes die hun leven weer op de rails probeerden te krijgen, na in de seksindustrie gewerkt te hebben.”

Seizoensgebonden migratie

Met name mensen die in ontwikkelingslanden leven, worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Niet alleen de overstromingen in Zuid-Azië , maar ook droogtes en zelfs door de mens veroorzaakte milieuvervuiling verergeren vaak de armoede waarin de mensen leven. Carel Kok: “In India zien we bijvoorbeeld dat de duur van seizoensgebonden arbeidsmigratie als gevolg van klimaatveranderingen is verlengd van drie naar zes maanden. Daarom werken veel kinderen hier in plaats van dat ze naar school gaan.”

Seksuele uitbuiting

Dat beeld is herkenbaar. De droogte in de Afrikaanse Sahel zorgt voor mislukte oogsten, waardoor inwoners gedwongen hun dorpen verlaten op zoek naar andere bronnen van inkomsten. In Kenia raken nomadenvolken door de droogte slaags om de schaarse waterbronnen en grasland. Gezinnen zien zich gedwongen te migreren naar de stad, waar hun kinderen kwetsbaar zijn, omdat ze sociale bescherming missen en de gevaren van de stad niet kennen. De kinderen lopen zelfs het risico seksueel uitgebuit te worden.

Migreren als enige strategie

"Seizoensgebonden of permanente migratie lijkt in veel landen de meest gebruikte strategie die families hanteren in antwoord op de gevolgen van klimaatverandering.” vat Carel Kok de voornaamste bevindingen uit het rapport samen. “In de meeste gevallen die wij onderzocht hebben, vergroot deze migratie het risico dat kinderen in werksituaties belanden waarin ze uitgebuit worden.”

Kinderen naar school

Uit het Terre des Hommes Rapport Kinderarbeid 2017 blijkt dat veel kinderen, die slachtoffer zijn geworden van klimaatverandering, eenmaal op de vlucht,  gevaarlijk werk moeten doen of het risico lopen seksueel uitgebuit te worden.  Politieke partijen moeten zich er veel harder voor inzetten dat er onderzoek komt naar het causale verband tussen klimaatverandering en kinderuitbuiting, zodat ambtenaren van de betreffende beleidsterreinen kunnen samenwerken en tot gerichte preventieplannen kunnen komen. Op die manier kunnen kinderen van klimaatvluchtelingen terug naar school en worden ze geen verloren generatie.

Lees meer over het onderzoek naar klimaatverandering en kinderuitbuiting >>

 

Share this:

Gerelateerd nieuws