Migranten: onmisbaar voor ontwikkeling arme landen

Het vluchtelingendebat gaat te veel over problemen en te weinig over kansen. Zowel in rijke als arme landen kunnen migranten een wezenlijke bijdrage leveren aan de economie. Dat staat in een rapport dat is opgesteld door Terre des Hommes en de Universiteit van Osnabrück. Ze pleiten voor een bredere blik op migratie en ontwikkeling waarbij de positie van armere landen beter in beeld komt.

Noodhulp / Vluchtelingen

Positie migranten verbeteren

Het rapport ´Connections between Migration and Development´ is deze week in Istanboel gepubliceerd tijdens een internationale bijeenkomst over migratie en ontwikkeling waaraan 150 landen deelnemen, het Global Forum on Migration and Development. Het forum valt samen met de escalatie van de vluchtelingencrisis, die de gemoederen in heel Europa bezig houdt. De bijeenkomst gaat onder meer over de opvang van migranten in crisissituaties, maar ook over samenwerking tussen landen om de positie van migranten in het algemeen te verbeteren.

Bijdrage aan ontwikkeling

Het rapport gaat onder meer in op de bijdragen die migranten leveren aan ontwikkeling, zowel in het ontvangende land als het land van herkomst. Door de vergrijzing kunnen zij in het westen plekken opvullen waar niemand anders voor beschikbaar is. Tegelijk dragen zij substantieel bij aan de economie van het land waar ze vandaan komen. In de Filippijnen gaat het om meer dan 12 procent van het bruto binnenlands product. Het geld dat migranten verdienen kan door familieleden worden gebruikt voor onderwijs, zodat die later meer kans maken op werk en niet in armoede belanden.

Eenzijdig debat over vluchtelingen

Volgens het rapport is het debat over migratie en vluchtelingen op dit moment te eenzijdig van aard: het gaat vooral over bedreigingen van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en veiligheid. De schrijvers wijzen op VN-onderzoek waaruit naar voren komt dat de migrantenstromen richting rijke landen over de lange termijn gezien eerder afnemen dan toenemen. En bovendien krijgen armere landen en steden in het bijzonder veel meer migranten te verwerken.

Belangen armere landen

In het rapport pleiten Terre des Hommes en de Universiteit van Osnabrück voor een bredere insteek van het debat over ontwikkeling en migratie die veel meer is gericht op de langere termijn en waarin de belangen van het zuiden ook worden betrokken. Daarbij gaat het niet alleen om economische vooruitzichten, maar ook over demografische ontwikkelingen en de bescherming van kwetsbare vluchtelingen, kinderen in het bijzonder. Het rapport beschrijft onder meer de positie van Afrikaanse kinderen die migreren om voor hun familie de kost te verdienen. Als ze niet meer naar school gaan is de kans op een gewone baan verkeken en wordt armoede van generatie op generatie doorgegeven.

Share this:

Gerelateerd nieuws