Nederlandse kindermisbruiker opnieuw vast in Cambodja

De 42-jarige Bas R. zit sinds 30 juli weer vast in Cambodja. De Nederlander wordt verdacht van ontucht met minderjarigen en kinderporno. De geschiedenis blijft zich herhalen. Bas R. is eerder in Nederland veroordeeld en reeds twee keer eerder in Cambodja gearresteerd.   

Seksuele uitbuiting

Veroordeling in Nederland

Bas R. wordt in 2004 als zeilleraar in Nederland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar (met een proeftijd van drie jaar) wegens het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige jongen op de zeilschool, waar hij les geeft. Hij krijgt van de rechter een werkstraf van 240 uur. Verder worden als voorwaarden gesteld dat R. zich tijdens zijn proeftijd laat behandelen en geen zeilinstructies meer geeft aan kinderen in de leeftijd van zes tot veertien jaar. Volgens de reclassering erkent R. “pedofiele gevoelens te hebben” en wordt de kans op “recidive” hoog geacht.

In juni 2005 blijkt R. weer zeilles te geven en wordt hij alsnog voor een periode van zes maanden opgesloten. In januari 2006 komt hij vrij maar in 2007 blijkt hij opnieuw werkzaam te zijn als zeilschoolinstructeur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries maakt er een uitzending over. R. probeert desondanks zijn zeillessen voort te zetten, maar dat blijkt als gevolg van alle publiciteit niet meer te lukken. In november 2009 stapt R. dan ook op het vliegtuig naar Thailand, van waaruit hij doorreist naar Cambodja om een kinderhulpproject op te zetten.

Arrestatie in Cambodja

Op 22 oktober 2011 wordt de dan 38-jarige R. gearresteerd door de politie van Siem Reap, de toeristische trekpleister, bekend vanwege de Angkor Wat tempel maar ook vanwege de florerende seksindustrie, waarin veel minderjarigen werkzaam zijn. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik van vijf kinderen in de leeftijd van zeven tot dertien jaar, allen ondergebracht in het opvanghuis van de door R. zelf opgezette NGO “Generation Next Cambodia”. Terre des Hommes partner APLE (Action Pour Les Enfants) speelt een belangrijke rol bij het politieonderzoek.

In december laat de rechter hem echter weer op borgtocht vrij. Nederland weigert het dossier over R. en de informatie over zijn veroordeling in Nederland aan de Cambodjaanse autoriteiten te overhandigen.De Cambodjaanse rechter verklaart later dat hij R. niet zou hebben vrijgelaten als hij van het Nederlandse dossier kennis had kunnen nemen. R. zit niet stil na zijn vrijlating. Vier slachtoffers trekken hun verklaring in. Het vijfde, een meisje van zeven wordt door R.’s advocaat dusdanig hard aangepakt dat zij tijdens de behandeling van de zaak niet in staat is haar verhaal goed naar voren te brengen.  In augustus 2012 wordt R, vrijgesproken. Wegens gebrek aan bewijs.

Opnieuw in de fout

In december 2013 wordt R. opnieuw gearresteerd. Nu wegens seksueel misbruik van drie kinderen: zes, acht en elf jaar jong. Ook deze keer speelt APLE een belangrijke rol in het onderzoek. De slachtoffers blijven bij hun verhaal, maar de onderzoeksrechter trekt om onduidelijke redenen de aanklacht in en de zaak wordt niet in behandeling genomen. Een beslissing, die tijdens de beroepsprocedure bij een hogere rechtbank helaas overeind blijft. In augustus 2014 wordt het politieonderzoek in Cambodja dan ook definitief stopgezet.

Vervolging in Nederland?

In december 2014 doet een Amsterdamse advocaat in Nederland aangifte bij het Openbaar Ministerie namens twee van de drie slachtoffers, de broertjes Prom en Vannak S, dan twaalf en zeven jaar oud. Aangezien de zaak in Cambodja nooit in behandeling is genomen kunnen de autoriteiten in Nederland deze overnemen. Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen kunnen immers ook hier in Nederland worden vervolgd. De jongens stellen dat zij over een periode van vier jaar (2009 - 2013) herhaaldelijk door R. seksueel zijn misbruikt.

De zaak is nog steeds in onderzoek.

    Gerelateerd nieuws