Nederlandse strafwet te beperkt voor gebruik Sweetie

De Nederlandse politie kan het virtuele ‘lokmeisje’ Sweetie niet zonder meer gebruiken voor de opsporing van webcamsekstoerisme. Dit komt door de kaders van de Nederlandse strafwet, concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit Tilburg.

Terre des Hommes pakt seksuele uitbuiting aan

De kans dat het gebruik van Sweetie tot een succesvolle veroordeling leidt in Nederland, is veel kleiner dan in landen als de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië. In deze landen biedt de wet meer ruimte. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit Tilburg op basis van een grootschalig rechtsvergelijkend onderzoek in negentien landen. Terre des Hommes Nederland is opdrachtgever van het onderzoek.

Emigreren

Hans Guijt, projectleider bij Terre des Hommes: "De conclusie dat Sweetie niet inzetbaar is in Nederland komt nauwelijks als een verrassing. Het mandaat van de Nederlandse politie is veel te beperkt en de wetgeving achterhaald om 21ste-eeuwse vormen van seksuele uitbuiting van kinderen op het internet effectief en efficiënt aan te kunnen pakken. Men wil wel, kan het ongetwijfeld ook, maar men mag domweg niet. Sweetie zal daarom moeten "emigreren" naar landen als de UK, Australië of de Filippijnen waar men wel serieuze pogingen onderneemt om dit fenomeen van webcamseks met kinderen grondig aan te pakken."

Je voordoen als een echt meisje

Terre des Hommes heeft Sweetie 2.0 ontwikkeld om het groeiende probleem van webcamsekstoerisme aan te pakken. Via chatrooms op internet benaderen kindermisbruikers kinderen uit landen als de Filippijnen om betaalde webcamseks met hen te hebben. Sweetie is een kunstmatige intelligentie die zich in deze chatrooms voordoet als echt meisje. Wanneer een verdachte seksueel getint contact zoekt met Sweetie, kan Sweetie de conversatie vastleggen en helpen om de verdachte te ontmaskeren.

Daadstrafrecht vs intentiestrafrecht

Bart Schermer, universitair hoofddocent bij het Centrum voor Digitale Technologie en Recht van de Universiteit Leiden, licht de conclusie toe. “Volgens de Nederlandse strafwet is de inzet van (virtuele) lokpubers vooralsnog niet expliciet toegestaan en is het onduidelijk of webcamseks met een virtueel persoon überhaupt strafbaar is.”

Dat heeft weer te maken met het type rechtssysteem dat Nederland heeft. “Wij hebben een sterk daadgericht strafrecht: je moet alle elementen die in de delictsomschrijving staan daadwerkelijk voltooien. Omdat in de zedendelicten overal staat ‘een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt’, kan het delict nooit worden voltooid. Sweetie is immers geen echt persoon.”

Ditzelfde geldt voor de poging: je kan niet iemand veroordelen omdat diegene iets probeerde te doen dat niet strafbaar is. In andere landen is veel meer ruimte om verdachten te veroordelen op basis van hun intentie. Het doet er daar niet toe dat Sweetie geen echt persoon is, als de verdachte denkt dat hij met een echt kind van doen heeft, dan is dat al strafbaar.

Kansen bij nieuwe wetgeving

Momenteel bespreekt de Tweede Kamer de nieuwe wet Computercriminaliteit III. Hiermee zou het mogelijk worden om lokpubers in te zetten. Dat zijn personen die zich in chatboxen als puber/jongere voordoen maar het niet zijn. Zij laten zich door online kindermisbruikers verleiden tot een daadwerkelijke ontmoeting met seksuele bedoelingen (‘grooming’). De online kindermisbruikers kan vervolgens worden opgespoord. Schermer ziet kansen om de inzet van Sweetie mee te nemen in deze nieuwe wet Computercriminaliteit III. “De aankomende wijziging ziet alleen op het specifieke delict ‘grooming’. Als je lokpubers en Sweetie wilt gebruiken op kindermisbruik te bestrijden, dan is het  logisch om ook vergelijkbare artikelen uit de zedenwet te wijzigen. Toch moet je hiermee wel heel voorzichtig zijn. Iemand kan een heel andere intentie hebben dan hetgeen een handhaver denkt dat de intentie is.”

Stakeholder overleg  

Naar aanleiding van dit rapport zal Terre des Hommes diverse nieuwe overleggen organiseren met betrokkenen uit het werkveld: het Openbaar Ministerie, politie, de universiteiten van Tilburg en Leiden, de Rapporteur Mensenhandel en het ministerie van Veiligheid en Justitie zullen worden uitgenodigd. Wetgeving in Nederland is naar onze mening te beperkt om actief, online uitbuiting van minderjarigen te stoppen.

 

'Sweetie 2.0: webcamseks met kinderen de wereld uit' wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.Terre des Hommes stopt seksueel misbruik van kinderen op het internet. Wilt u ook meehelpen?

Share this:

Gerelateerd nieuws