Nieuwe campagne tegen kindersekstoerisme: Don’t look away

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft vandaag op luchthaven Schiphol een nieuwe campagne tegen kindersekstoerisme gepresenteerd. In de nieuwe campagne wordt aangesloten bij de Europese campagne Don’t look away, zodat internationaal en grenzeloos kan worden opgetreden. Op de luchthaven benadrukte de minister dat reizigers en werkenden in het buitenland onmisbare extra ‘ogen en oren’ zijn voor de politie en het Openbaar Ministerie in de aanpak van kindersekstoerisme. ,,Don’t look away! Oftewel: Kijk niet weg van seksuele uitbuiting van kinderen’’, aldus Van der Steur. 

Terre des Hommes pakt seksuele uitbuiting aan

De nieuwe campagne is tot stand gekomen in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee (KMar), de politie, het Meldpunt Kinderporno, de ANVR, TUI Benelux, ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl. Samen met generaal-majoor Van den Brink, plaatsvervangend commandant van de KMar onthulde de minister de nieuwe campagneposter met de oproep niet weg te kijken van seksuele uitbuiting van kinderen, maar signalen te melden. Voor de Nederlandse overheid heeft de aanpak van seksueel misbruik van kinderen topprioriteit. Ook als de (Nederlandse) daders zich aan dit soort ernstige vergrijpen schuldig maken in het buitenland.

Het betrekken van de samenleving bij de bestrijding van het fenomeen kindersekstoerisme maakt sinds 2010 onderdeel uit van de aanpak van kindersekstoerisme. In dat kader zijn al diverse campagnes gevoerd, waaronder een tweetal campagnes in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem. In het meerjarig plan van aanpak tegen kindersekstoerisme is anderhalf jaar geleden aangekondigd dat het kabinet toe wil naar een meer internationale samenwerking in de campagne, zodat in zoveel mogelijk landen herkenbaar kan worden optreden. Dit wordt nu gerealiseerd met de campagne ‘Don’t look away’.

Het voornaamste doel van de nieuwe campagne is het internationaal genereren van meldingen met voldoende aanknopingspunten voor opsporingsonderzoek. De oproep van ‘Don’t look away’ is niet alleen gericht aan reizigers, maar ook aan medewerkers in de reisbranche, van internationale hulp- en ontwikkelings-organisaties en van bedrijven die actief zijn in het buitenland. Daarnaast is de oproep gericht aan Nederlanders die hier wonen en kennis hebben van vermeende kindersekstoerisme praktijken. Het is van belang om de algemene bewustzijn te vergroten, zodat de sociale controle wordt vergroot. Dit draagt bij aan het vergroten van het aantal meldingen van misstanden en het verder bestrijden van de misdaad.

De Europese campagne ‘Don’t look away’ is in 2010 door ECPAT met Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) ontwikkeld. Inmiddels zijn niet alleen meer Europese landen hierbij aangesloten, maar ook een aantal landen waar veel slachtoffers van kindersekstoerisme wonen. In 2014 hebben ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl al in Nederland als onderdeel van de Europese campagne ‘Don’t look away’ aandacht gevraagd van afreizende voetballiefhebbers naar het WK Voetbal in Brazilië om signalen van kinderprostitutie te melden. De komende jaren zal Nederland met de andere deelnemende landen ook gezamenlijke campagne activiteiten opzetten.

Om de kwaliteit van de meldingen te verbeteren is de website www.meldkindersekstoerisme.nl vernieuwd. Op de website is onder meer het meldformulier aangepast met meer gerichte vragen. Er wordt benadrukt dat anoniem melden mogelijk is, maar tevens dat het belangrijk is dat contact kan worden opgenomen met de melder. Dit met de inzet dat méér melders een emailadres achterlaten. Ook zit een uploadfunctie in het meldformulier, zodat melders foto’s of andere bestanden kunnen meesturen.

Over de aanpak van Terre des Hommes 

Terre des Hommes richt zich op preventie, het opsporen en vervolgen van daders en opvang van slachtoffers van kindersekstoerisme. Ook helpt Terre des Hommes lokale politie en justitie met training op het gebied van bijvoorbeeld kindvriendelijke ondervragingstechnieken, al dan niet in samenwerking met de Nederlandse politie. Tenslotte voeren we campagne om aandacht te vragen voor kinderrechten en doen we onderzoek om trends en ontwikkelingen op het gebied van kinderuitbuiting te signaleren en te agenderen. 
 

Share this:

Gerelateerd nieuws