Oeganda zet de aanpak van kinderhandel hoger op de agenda

Oeganda zet kinderhandel hoger op de politieke agenda. Het land heeft het Palermo Protocol tegen mensen-, vrouwen- en kinderhandel ondertekend, maar de regering heeft nog niet met het protocol ingestemd. Mede dankzij intensieve lobby van Terre des Hommes partner Fida Uganda staat dit protocol nu hoog op de agenda voor bekrachtiging.     

Kinderhandel

Om kinderhandel te voorkomen en aan te pakken, werkt Terre des Hommes op verschillende niveaus. Niet alleen binnen de gemeenschap en individuele gezinnen, maar ook op landelijk en internationaal politiek niveau. Het belangrijkste internationale instrument tegen kinderhandel, is het zogeheten Palermo Protocol van de Verenigde Naties (VN), inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel en in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel. Dit protocol is een aanvulling op het VN Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Dankzij het Palermo Protocol wordt er wereldwijd een eenduidige definitie van mensen-, vrouwen en kinderhandel gehanteerd. Het geeft staten een duidelijk kader hoe om te gaan met daders, maar ook met slachtoffers. Bovendien verplichten landen zich bij bekrachtiging om deze principes in hun nationale wetgeving in te voeren, en kinderhandel bijvoorbeeld strafbaar te maken. 

Lobby voor bekrachtiging van het Palermo protocol

Oeganda is één van de medeondertekenaars van het Palermo protocol. Maar het land heeft het protocol nog niet bekrachtigd. Hierdoor kan het land nog niet aan de internationale afspraken over het bestrijden van mensen- en kinderhandel gehouden worden, want de Oegandese regering heeft er nog niet mee ingestemd. Terre des Hommes’ partner Fida Uganda is daarom een lobby gestart om het Palermo Protocol bekrachtigd te krijgen. De Oegandese overheid heeft op het Ministerie van Buitenlandse Zaken een hoge ambtenaar belast met het adviseren over nog openstaande, mogelijke goedkeuringen van allerlei verdragen. Dankzij de intensieve dialoog die Fida Uganda met deze ambtenaar is aangegaan, staat het Palermo Protocol nu hoog op de agenda voor bekrachtiging. De beleidsnota die Fida Uganda over het Palermo Protocol heeft opgesteld wordt overgenomen en als positief advies aan de Oegandese Minister van Buitenlandse Zaken voorgelegd.

Nu de rest nog...

Kinderen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting, hebben bescherming en hulp nodig. Samen met onze partners en donateurs pakken we kinderuitbuiting aan en voorkomen we dat kinderen worden uitbuit. Oeganda zet de aanpak van kinderhandel hoger op de politieke agenda, maar daarmee zijn we er nog niet. Nu de rest nog. Helpt u ook mee?

Lees meer over de aanpak van kinderhandel in Oost-Afrika >>

Share this:

Gerelateerd nieuws