Onderzoek naar industriële consumptie grondstoffen onvolledig

Vorige week kwam een groot onderzoek in opdracht van de auto- en elektronica industrie uit, waarin de industriële consumptie van 37 grondstoffen door deze industrieën en de impact op mensenrechten is onderzocht. Terre des Hommes verwelkomt het onderzoek ‘Material Change’, maar constateert dat te weinig gebruik wordt gemaakt van bestaand bronmateriaal over de grondstoffen.

Het mineraal mica is een van de 37 onderzochte grondstoffen. De onderzoekers concluderen dat sprake is van ‘missing data’, waardoor het belang voor de industrie niet valt te achterhalen. Maar Terre des Hommes verrichte afgelopen jaar uitvoerig onderzoek naar de winning van mica, waar veel kinderarbeid mee is gemoeid. ‘Data is wel degelijk aanwezig’, aldus Terre des Hommes, ‘en laat juist zien dat deze twee industrieën tot de grootste afnemers behoren’.

De onterecht veronderstelde ‘ontbrekende gegevens’ over de mica consumptie leidt tot de uitkomst dat mica niet geprioriteerd kan worden ten opzichte van de overige 36 materialen. Daardoor zullen bedrijven zich volgens Terre des Hommes minder snel inspannen om kinderarbeid uit hun toeleveringsketen van mica te halen.  

Onterechte conclusies

Ook wordt onterecht geconcludeerd dat de hoeveelheid mica in auto’s en elektronica producten laag is. Zo zou volgens de elektronica producenten slechts 3% van de capacitors (kleine onderdeeltjes op printplaten in elektronica) mica bevatten en werden slechts 70 onderdelen met mica gevonden.  

Dit staat haaks op het recente onderzoek van Terre des Hommes ‘Global Mica Mining and the impact on children’s rights’. Daarin wordt een autoproducent aangehaald die in zijn database 15.000 onderdelen met mica identificeerde. De elektronica industrie is met 26% de grootste afnemer van mica, gevolgd door de verf- en coatings industrie met 24%. Veel autolak bevat mica.

Risk assessment

Terre des Hommes verwelkomt het initiatief van de elektronica en auto industrie, verenigd in respectievelijk de Responsible Mineral Initiative en Drive Sustainability, om de risico’s van de materialen in hun toeleveringsketens in kaart te brengen. Maar de gebruikte methodologie is ontoereikend voor de bedrijven in deze sectoren om hun risk assessment hier volledig op te baseren.

Binnenkort gaan Terre des Hommes met vertegenwoordigers van de auto- en elektronica bedrijven in gesprek, waarbij ook de ruim 13.000 handtekeningen verzameld in onze mica campagne, zullen worden aangeboden.

Het onderzoek ‘Material Change’ is uitgevoerd door the Dragonfly initiative, in opdracht van Drive Sustainability en Responsible Minerals Initiative.

Lees ook het onderzoek ‘Global Mica Mining and the impact on children´s rights' door Somo in opdracht van Terre des Hommes.

Share this:

Gerelateerd nieuws