Online seksuele uitbuiting kinderen in Kenia groeit

Kenia lijkt op de Filippijnen, waar webcamseks explosief groeide door toegang tot internet. De presentatie van het onderzoek 'The Dark side of the internet for children - online sexual exploitation in Kenia' heeft tot veel media aandacht geleid. Voor Terre des Hommes is dit een belangrijke stap om de problematiek van online seksuele uitbuiting van kinderen op de kaart te zetten en waar nodig extra onderzoek te doen.

Terre des Hommes pakt seksuele uitbuiting aan

Onderzoek van Terre des Hommes toont aan dat online seksuele uitbuiting van kinderen in Kenia keiharde realiteit is en zowel in private huizen als via internetcafés voorkomt. De online seksuele uitbuiting groeit razendsnel omdat:  

  • in Kenia brede toegang tot internet is
  • er is laagdrempelig aanbod van betaalbare smartphones
  • er is geen controle op de vele cybernet cafés
  • de bevolking leeft voor bijna de helft onder de armoedegrens
  • er is een traditie van kindersekstoerisme in de steden
  • bovendien spreekt bijna iedereen in Kenia Engels

Kenia lijkt daarmee sterk op de Filippijnen, waar webcamseks zeer wijdverspreid is.

The dark side of the internet for children

Terre des Hommes deed via haar onderzoek ‘The Dark side of the internet for children - online sexual exploitation in Kenia’ een snelle verkenning van de marktsituatie in Kenia. Daarbij werd gesproken met zowel kinderen, eigenaren van internetcafés, ambtenaren van opsporings eenheden en de toezichthouder op internetgebruik, ICT medewerkers en medewerkers van andere kinderrechtenorganisaties. Vandaag, donderdag 12 april zijn de uitkomsten van dit onderzoek in Nairobi gepresenteerd aan een groot publiek van overheidsfunctionarissen, zoals politie, justitie, maar ook de private sector, aan bedrijven die internet en telefonie aanbieden.

Geen toezicht en controle internetcafés

De bewustwording van online seksuele uitbuiting in Kenia is laag, zowel bij het brede publiek als bij overheidsinstanties en lokale kinderrechtenorganisaties die kinderen helpen. Tevens constateert het onderzoek dat er geen toezicht en controle op de internetcafés is. Anders dan in de Filippijnen worden in Kenia live seksshows nog niet massaal gestreamd. Online contact tussen kinderen en bijvoorbeeld toeristen is meer gericht op het organiseren van een ontmoeting. Kinderen hopen op deze manier een toerist of andere volwassene in een soort vaste relatie aan zich te binden, om economische redenen, vaak gestimuleerd door de ouders.

En nu?

De presentatie van het rapport in Kenia heeft tot veel media aandacht geleid. Voor Terre des Hommes is dit een belangrijke stap om de problematiek van online seksuele uitbuiting van kinderen op de kaart te zetten en waar nodig extra onderzoek te doen. Online seksueel misbruik van kinderen in Kenia is vrij recent op gang gekomen en nog niet zo wijdverspreid als in Azië. Dat geeft Terre des Hommes de kans om zich te richten op preventie in plaats van pas in actie te komen als het kwaad is geschied.

De programma-aanpak in Kenia 

Door in samenwerking met de overheid bestaande wetgeving tegen kindermisbruik aan te passen, kan deze specifieker gericht worden op online seksuele uitbuiting. Dat maakt het eenvoudiger voor de autoriteiten om zaken te onderzoeken en te berechten. Daarnaast wil Terre des Hommes professionals trainen die mogelijk met slachtoffers in aanraking komen, zoals politie, justitie en hulpverleners, zodat ze adequater op bestaande zaken kunnen reageren en een belangrijke rol in preventie kunnen spelen.

Samenwerking met internetondernemers, zoals eigenaren van internetcafés, moet ervoor zorgen dat er strenger wordt gelet op de online activiteiten van kinderen. Ook moet het makkelijker worden voor hen en voor kinderrechtenorganisaties om zaken onderling te rapporteren en door te verwijzen naar de juiste plek.

Tot slot moet de bewustwording onder de bevolking vergroot worden. Weinig lokale kinderrechtenorganisaties richten zich op online seksuele uitbuiting van kinderen en veel mensen hebben nooit gehoord van webcamsekstoerisme. Ouders weten vaak te weinig van internet en de risico’s om hun kinderen goed te kunnen begeleiden, en kinderen herkennen misbruik niet altijd omdat ze hun rechten niet kennen.

Het voorkomen van online seksueel misbruik is belangrijk omdat de gevolgen voor de slachtoffers net zo ernstig en langdurig zijn als die van offline seksueel misbruik. Kinderen voelen zich vies en schamen zich. Vaak vertonen ze zelfdestructief gedrag en hebben ze een vertekend beeld van seksualiteit.  Bovendien kunnen ook andere Oost-Afrikaanse landen, die nu of in de toekomst aan het risicoprofiel voldoen, leren van de aanpak in Kenia.

 

Lees meer over seksuele uitbuiting van kinderen in Oost-Afrika >>

Share this:

Gerelateerd nieuws