‘Ontwikkelingssamenwerking effectief en doeltreffend’

In het kader van het Nederlandse subsidiestelsel Medefinanciering II hebben wereldwijd unieke evaluaties plaatsgevonden naar de resultaten van ontwikkelingsprogramma’s van 64 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, waaronder Terre des Hommes. De algemene conclusie luidt dat deze grondige evaluatie de wetenschappelijke bevestiging is dat Nederlandse ontwikkelingssamenwerking over het algemeen effectief en doeltreffend is.

 

Effectiviteit

De evaluatie is uniek door complexiteit en omvang: het werk van tientallen Nederlandse NGO’s is geëvalueerd door onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers. De nadruk lag op het onderzoeken van de effectiviteit, efficiency en relevantie van de programma’s met MFS II financiering. Daarnaast ging het ook om het leren en verbeteren van de interventies én het testen van en leren over (nieuwe) evaluatiemethodes. Aan alle onderdelen is ruimschoots voldaan binnen het onderzoek.

200 projecten onderzocht

Nationale en internationale onderzoekers hebben zich tussen 2012 en 2014 gebogen over meer dan 200 projecten, waaronder enkele tientallen programma’s gericht op internationale lobby. De programma’s zijn onderzocht op vier themagebieden: Bijdrage aan het behalen van de millenniumdoelen, versterking van de capaciteiten van organisaties, versterking van het maatschappelijk middenveld en het effect van de inzet van Internationale Lobby & Advocacy programma’s.

Positieve bijdrage millenniumdoelen

Het totale onderzoek levert tien uitvoerige rapporten op met belangrijke resultaten, nuttige bevindingen en inzichten. Belangrijke conclusies zijn dat programma’s veelal positief hebben bijgedragen aan het bereiken van de millenniumdoelen en dat de programma’s op het gebied van lobby en advocacy duidelijk effect hebben gehad op de agenda van beleidsmakers. Ook op het vlak van capaciteitsversterking zijn positieve resultaten behaald: het vermogen van organisaties om de eigen zaken succesvol te managen, blijkt te zijn verbeterd. Ook op het vlak van de versterking van het maatschappelijk middenveld komen de onderzoekers in het algemeen tot positieve bevindingen, hoewel dit het moeilijkst te meten terrein was gezien de beperkte tijdspanne van het onderzoek.

Mooi resultaat

Programmamedewerker Karin van den Belt van Terre des Hommes is blij met de uitkomsten van het onderzoek. ‘De evaluatie laat zien dat ngo’s weten wat ze doen, en dat doen ze over het algemeen goed. Er werden ook projecten van Terre des Hommes geevalueerd die met MFS-geld zijn gefinancierd. Over het algemeen was de efficieny dik in orde.’ De evaluatie betrof projecten in Ethiopië en Oeganda, specifiek gericht op basis onderwijs en beroepsopleidingen voor kansarme kinderen en jongeren. Terre des Hommes vormde hierin een alliantie, samen met de Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Liliane Fonds. 
De alliantie kreeg ook geld voor projecten in Tanzania, Kenia, Nicaragua: in totaal 32 miljoen euro. In een geval had de efficiency volgens de evaluatie beter gekund, maar dat betekent volgens Van den Belt niet dat het project niet deugde. ‘Het ging om een ICT-project, met relatief hoge kosten voor zaken als computers. Dit project heeft er wel toe geleid dat alle deelnemers een baan vonden. Daar zijn we trots op.’

Share this:

Gerelateerd nieuws