Pleidooi voor betere bescherming van migrerende kinderen in Afrika

Migrerende kinderen op het Afrikaanse continent en de problemen waarmee ze geconfronteerd worden, dienen continu aandacht te krijgen op het hoogste beleidsniveau in de regio. Terre des Hommes pleit hiervoor bij het African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC). Tijdens de 19e zitting van de ACERWC die begin mei 2017 in Lesotho heeft plaatsgevonden, is samen met Terre des Hommes Duitsland en de Terre des Hommes Internationale Federatie (TDHIF), een pleitbrief aangeboden aan de voorzitter van de commissie, Professor Dr. Benyam Mezmur. Eén van de concrete verzoeken aan het ACERWC is om kindermigratie als officieel thema uit te roepen voor de Dag van het Afrikaanse Kind in 2018.

Kinderhandel

Destination Unknown campagne in Afrika

Het gezamenlijke pleidooi werd gevoerd in het kader van de wereldwijde Destination Unknown campagne van TDHIF. Deze campagne richt zich op het beschermen van migrerende kinderen. Het Terre des Hommes programma in Oost-Afrika dat zich richt op kinderhandel en onveilige migratie vormt onderdeel van deze campagne. Terre des Homme Duitsland zet zich in aanvulling actief in voor bescherming van jonge migranten in Zuidelijk Afrika, en dan met name in Mozambique, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Migratie naar het zuiden voor een beter leven

Alhoewel de reis naar het Midden-Oosten en Europa veruit de meest bekende en meest gebruikte migratieroute in Oost-Afrika is, leidt een andere belangrijke migratieroute juist naar het zuiden leidt in de hoop Zuid-Afrika te bereiken. Kinderen die in hun eentje migreren, doen dit vaak als gevolg van verwaarlozing, misbruik of geweld thuis. Tijdens hun tocht lopen kinderen grote risico's. Geweld en uitbuiting door smokkelaars en mensenhandelaren zijn daar een voorbeeld van, met soms zelfs de dood tot gevolg. Met name meisjes lopen bovendien het risico slachtoffer te worden van seksueel geweld. Een ander gevaar voor migrerende kinderen is dat zij worden opgepakt en vastgezet door autoriteiten die de migratiestromen proberen te beheersen, vastlopen in systemen ter beheersing van migratiestromen. 

Verzoeken aan het ACERWC

De gezamenlijke pleitbrief van Terre des Hommes bevat drie concrete verzoeken, zodat migrerende kinderen tijdens hun reis door Afrika beter worden beschermd. Allereerst vraagt Terre des Hommes om kindermigratie als vast onderwerp op de agenda van het ACERWC te zetten, en het vraagt het ACERWC om toezicht te houden op kindermigratie en aanverwante kwesties in Afrika. Met een algemene discussiedag moet het onderwerp meer op de kaart worden gezet, net zoals het uitroepen van 'kindermigratie' als officieel thema voor de Dag van het Afrikaanse Kind in 2018. Ten tweede vraagt Terre des Hommes het ACERWC om te lobbyen voor regionale invoering van standaard protocollen en procedures voor migrerende kinderen in zuidelijk Afrika. Ten slotte wordt het ACERWC gevraagd om een continent-breed onderzoek te initiëren naar de omvang en reikwijdte van kindermigratie.

Waarnemersstatus

Het ACERWC is binnen de Afrikaanse Unie het orgaan dat belast is met alle kwesties die kinderen aangaan op het Afrikaanse continent. Het ACERWC kan bijvoorbeeld met definitieve interpretaties en verklaringen komen over het "Afrikaans Handvest inzake de Rechten en het Welzijn van het Kind", om de strekking en reikwijdte ervan te verduidelijken. Voor TDHIF heeft Terre des Hommes namens de Federatie en alle nationale zusterorganisaties, de status van waarnemer bij de ACERWC.

Share this:

Gerelateerd nieuws