Reducing Violence against Children programma krijgt vervolg

Na een succesvolle implementatie van het Reducing Violence against Children programma steunt het Ministerie van Buitenlandse Zaken nu fase twee van het programma om wereldwijd geweld tegen kinderen terug te dringen, met bijzondere aandacht voor de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kindersekstoerisme. Het vervolgprogramma ‘Reducing Sexual Violence against Children’ wordt in 25 landen in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten geïmplementeerd. Nieuw is dat de krachten vanuit Nederland gebundeld worden; Defence for Children - ECPAT gaat in deze tweede fase samenwerken met Plan Nederland, Terre des Hommes en Free a Girl.

Samenwerking geeft extra impuls in bestrijding seksuele uitbuiting

Door de krachten te bundelen met collega kinderrechtenorganisaties krijgt het tegengaan van seksuele uitbuiting en kindersekstoerisme een extra impuls. De samenwerkende kinderrechtenorganisaties zetten elk hun eigen expertise in gerelateerd aan de problematiek in het betreffende gebied. Door samenwerking, zowel in Nederland als in de projectlanden, krijgt het programma een bredere basis en een diepgaande aanpak. Daarnaast is er niet genoeg data over seksueel geweld tegen kinderen. Door de samenwerking in onderzoek tijdens deze tweede fase zal er ook meer kennis worden verzameld, waardoor zowel in de programma’s als in de lobby beter ingespeeld kan worden op de actualiteit.

Stevige basis voor strijd tegen seksuele uitbuiting

In de eerste periode van het programma van 2014 – 2015 is met name geïnvesteerd in het ondersteunen, versterken en verder uitbouwen van bestaande initiatieven van onze buitenlandse partners, om zo de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen een stevige basis te geven. Door het programma hebben de samenwerkende organisaties campagnes kunnen initiëren, ketenpartners in de bescherming van kinderen bij elkaar kunnen brengen en is de samenwerking op zowel nationaal als internationaal niveau verbeterd en versterkt, hun kennis en expertise vergroot en maatschappelijke netwerken versterkt. Directe hulp aan kind- en jeugdslachtoffers van geweld is hierbij een structureel onderdeel.

Belangenbehartiging op lokaal, nationaal en internationaal niveau

Het vervolgprogramma beoogt een versterkte belangenbehartiging op lokaal, nationaal en internationaal niveau, gevoed door de informatie, ervaringen en kennis opgedaan door de activiteiten binnen het programma. Een ander belangrijk onderdeel van het programma is het mobiliseren en verstevigen van jongerenclubs, hen te betrekken bij het programma en hen te steunen in het opkomen voor hun rechten. In samenwerking met de partners Plan Nederland, Terre des Hommes en Free a Girl zetten we een volgende stap in de bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen.

Het vervolgprogramma loopt van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016, en zal naar verwachting 12 miljoen mensen wereldwijd bewust maken van de problemen rondom seksueel geweld tegen kinderen. Directe sociaaljuridische, medische en psychologische services en trainingen worden verleend aan naar schatting meer dan 4.000 kind- en jeugdslachtoffers van seksueel geweld.

Commerciële seksuele uitbuiting 

Terre des Hommes ondersteunt binnen dit programma vier organisaties die commerciële seksuele uitbuiting van kinderen bestrijden en slachtoffers opvangen; 

  • de FACE Foundation, onder andere actief in Pattaya (Thailand) 
  • ARZ (Anyay Rahit Zindagi) in Goa (India) 
  • Bidlisiw in Cebu (Filippijnen)  
  • Yayasan Bahtera in Bandung (Indonesië) 

In totaal worden door deze vier organisaties ongeveer 550 kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en geweld geholpen.

 

Share this:

Gerelateerd nieuws