Ruim 7.000 kinderen in Libanon eisen recht op onderwijs op

In het eerste jaar van het drie jaar durende grootschalige onderwijsinitiatief ‘Back to the Future’ heeft het initiatief meer dan 7000 Syrische en Libanese kinderen kunnen bereiken. Het gezamenlijke initiatief van AVSI, Terre des Hommes Italië, Terre des Hommes Nederland en War Child, dat wordt ondersteund door het Madad-fonds van de Europese Unie, is erop gericht om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van zowel vluchtkinderen als kinderen uit gastgemeenschappen in Libanon en Jordanië. Het coalitieproject biedt leermogelijkheden aan kinderen die de toegang tot formeel onderwijs is ontzegd. Leraren spelen een cruciale rol voor het welslagen van het project.

Noodhulp / Vluchtelingen

Leraren zoals Rania Sanioura. Rania geeft Engelse les in het Moasat centrum in Saïda, Libanon. Al haar leerlingen komen uit Syrië en zijn tussen de zeven en tien jaar oud. Geen van de kinderen heeft ooit eerder Engelse les gehad dus ondanks dat ze niet allemaal dezelfde leeftijd hebben, beginnen ze allemaal op hetzelfde niveau.

Getallen en dagen van de week leren

Rania is een van de vijf leraren die door het Moasat centrum in Saïda zijn ingehuurd. Bijna 90% van hen komt uit de regio waar het centrum gevestigd is waardoor ze gebruik kunnen maken van lokale kennis en kunnen bouwen op steun van de gemeenschap.

Rania haalt veel voldoening uit haar deelname aan het project. ‘In het begin maakte ik me een beetje zorgen omdat ik dacht dat er mogelijk onderwijsobstakels zouden zijn maar dat hebben we snel opgelost’, legt ze uit. ‘Ik ben heel trots op mijn leerlingen. Ze willen leren en gaan zichtbaar
vooruit’, voegt ze toe, waarbij ze naar de leermiddelen wijst die ze in de klas gebruikt om het leerproces te ondersteunen. Ze helpt ze om basiskennis van het Engels op te doen: getallen, de dagen van de week, het alfabet, kleuren en vormen.

Ze legt uit dat één leerling in het bijzonder, een tienjarige jongen, Mohamed, voorheen nogal agressief was tijdens de les. ‘Na school werkt hij in een winkel en toen hij hier net was, was hij moeilijk hanteerbaar tijdens de les; hij ging niet goed om met zijn klasgenoten. Geleidelijk aan is
hij veranderd. Hij is nu respectvol en rustiger. Door het leren van de Engelse taal heeft hij iets om trots op te zijn en ik ben blij te zien hoe hij vooruit gaat.’

Negentien onderwijscentra verspreid over Libanon

Tijdens het eerste jaar van ‘Back to the Future’ heeft het projectconsortium, verspreid over Libanon, 19 onderwijscentra geopend. 4.308 kinderen hebben zich aangemeld voor de verschillende lessen, waaronder basiskennis van lezen, schrijven en rekenen, vroegschoolse educatie en buitenlandse taalondersteuning. Nog eens 2937 andere kinderen kregen toegang tot programma’s voor leerondersteuning door klassen voor buitenlandse taal te volgen en doordat ze met hun huiswerk geholpen werden. Zo’n 45 procent van de deelnemende kinderen zijn meisjes.

Leercyclus

Ieder onderwijsblok duurt zo’n twee tot vijf maanden, afhankelijk van het type les. ‘Toen de kinderen die het eerste blok gevolgd hadden, zich aan het einde van het blok op een openbare school konden inschrijven, was ik meer dan trots. Ik was hoopvol’, zegt Rania, terugkijkend op het
eerste jaar van het project.

‘Het vermogen van kinderen om zich aan te passen en te leren is onvoorstelbaar. Ik kon zien dat mijn werk een daadwerkelijk en positief effect op de kinderen had en dit is een van de redenen waarom ik zo graag les geef.’

De inzet van de leraren wordt aangevuld door een team van opgeleid personeel die tijd met de kinderen doorbrengen en ze ondersteunen met buitenschoolse psychosociale activiteiten. Beide aspecten van onderwijs zijn fundamenteel voor de karaktervorming en het sterker maken van de
kinderen; ze gaan hand in hand.

Verdere resultaten uit 2017:

  • 7.245 kinderen werden aangemeld voor onze educatieve activiteiten;
  • 4.308 kinderen werden aangemeld voor informele educatieve activiteiten;
  • 2.937 kinderen hebben deelgenomen aan een programma voor leerondersteuning;
  • 4.410 kinderen zijn doorgestuurd naar formeel onderwijs;
  • 31.282 personen zijn tijdens huisbezoeken benaderd met informatie over formele en informele opleidingsmogelijkheden binnen hun gemeenschap;
  • 399 medewerkers, leraren en vrijwilligers werden opgeleid op het gebied van kinderbescherming, eerste hulp en animatie vaardigheden.

Nu de rest nog...

Kinderen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting, hebben bescherming en hulp nodig. Samen met partnerorganisaties en onze donateurs zorgen wij voor opvang, zorg en scholing. Deze 7.000 kinderen krijgen weer onderwijs. Nu de rest nog. Helpt u ook mee?

Lees meer over het project 'Back to the Future' >>

Share this:

Gerelateerd nieuws