Schendingen kinderrechten rondom Spelen in Rio bloot gelegd

Terre des Hommes toont vandaag de verwoestende gevolgen van de Olympische Spelen van 2016 op duizenden kinderen en jongeren in Rio de Janeiro in het rapport Breaking Records: Child rights violations during Rio 2016 Olympics. Het rapport bevat statistieken en videogetuigenissen over politiegeweld en huisuitzettingen. 

 
Kinderrechten

22.000 uitzettingen

Volgens officiële gegevens zijn 22.000 families hun huis uitgezet sinds bekend werd dat de Spelen naar Rio de Janeiro kwamen. Veel gezinnen moesten verhuizen via het sociale woningbouw-programma 'Minha Casa, Minha Vida'; meer dan de helft van deze nieuwe wijken werden op een gegeven moment geregeerd door straatbendes.

'Schoonmaken' van de straten 

Uit interviews met kinderen en jongeren blijkt dat politiegeweld tegen straatkinderen voor en tijdens de Spelen toenam. Vaak was er zelfs sprake van ernstige mishandeling. Veel jongeren werden gearresteerd en opgesloten in jeugdgevangenissen zonder dat zij een strafbaar feit hadden gepleegd. Het percentage jongeren in de al overvolle jeugdgevangenissen steeg nog eens met 48% ten opzichte van 2015. In één van deze gevangenissen brak een brand uit op de dag van de Olympische openingsceremonie. Hierdoor overleden twee jongeren en liepen zeven jongeren ernstige brandwonden op.

Toename van schietpartijen en politiemoorden

Inwoners van de favelas meldden rondom de Spelen meer schietpartijen. Kinderen moesten in openbare toiletten schuilen voor de kogels. Tenminste acht mensen waaronder twee jongeren, werden tijdens de Olypische Spelen door de politie gedood. Bij vreedzame protesten van jongeren tegen de negatieve impact van de Olympische Spelen op hun leven, gebruikte de politie traangas, wapenstokken, handgranaten en rubberen kogels. Minstens 75 jongeren onder de achttien werden zonder duidelijke reden bij deze protesten gearresteerd. 

Children Win!

Terre des Hommes wil een einde te maken aan de schendingen van kinderrechten bij grote sportevenementen. De Children Win campagne heeft tot doel om er voor te zorgen dat rechten van kinderen tijdens een massaal sportevenement gerespecteerd worden, zodat ook de lokale kinderen kunnen profiteren van de voordelen van deze evenementen. Alle partijen die een rol spelen bij de organisatie van zo'n sportevenement moeten preventieve maatregelen invoeren die kinderen de nodige bescherming bieden. Het thema kinderrechten dient een plaats te krijgen op de agenda van het bidding proces van de landen die in aanmerking willen komen voor een WK of de Olympische Spelen, vindt Terre des Hommes.

 

Share this:

Gerelateerd nieuws