Slachtoffers van seksuele uitbuiting verdwijnen uit beeld door privacywetgeving

Na invoering van de nieuwe privacywetgeving vorig jaar, worden gevallen van criminele, seksuele of arbeidsuitbuiting nog nauwelijks gemeld. Daardoor is steeds minder zicht op slachtoffers van mensenhandel.

Vooral Nederlandse kinderen die seksueel worden uitgebuit raken uit beeld. Het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen jaren bijna gehalveerd, schrijft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in een rapport. Daardoor komt de bescherming van slachtoffers in gevaar.

Vorige week (18 oktober) kwam de Nationaal Rapporteur Mensenhandel met het jaarlijkse rapport Slachtoffermonitor Mensenhandel, over de jaren 2014-2018. Het aantal meldingen van mensenhandel over het jaar 2018 is flink afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. 

Meldingen minderjarige slachtoffers dramatisch laag

Jaarlijks zijn in Nederland tussen de 5000 - 7500 mensen slachtoffer van mensenhandel. Binnenlandse seksuele uitbuiting vormt daarvan met 3000 slachtoffers het grootste deel, 1300 van hen zijn minderjarig. Bij CoMensha, de instelling die in opdracht van justitie de meldingen registreert kwamen, met name via de politie, slechts 29 meldingen over minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting binnen, een dramatisch laag aantal. Minder registraties betekent volgens de Nationaal Rapporteur dat er minder effectief tegen mensenhandel kan worden opgetreden. 

De nieuwe privacywetgeving (AVG) wordt - naast een verminderde prioriteit van opsporingsdiensten voor mensenhandel - gezien als de voornaamste oorzaak van het afnemend aantal meldingen. Opsporingsdiensten, zoals politie, hebben een wettelijke meldplicht, maar zorginstellingen en andere hulpverlenende instellingen durven door de privacywetgeving steeds minder vermoedens van mensenhandel door te geven.

‘AVG onjuist geïnterpreteerd’

Die ontwikkeling is onterecht, zegt Ina Hut, directrice van CoMensha, vandaag in dagblad Trouw: “De zorgsector is ten onrechte in een kramp geschoten. De AVG wordt onjuist geïnterpreteerd. Er is meer ruimte om bij ons te melden dan menigeen denkt, privacy deskundigen bevestigen dat”.  Bij getraumatiseerde slachtoffers die qua veiligheid in een afhankelijke situatie verkeren, is geen sprake van ‘vrije toestemming’ zoals de wet beoogd. Hut vervolgd met de stelling dat gekeken moet worden naar het gerechtvaardigde belang van degene die de gegevens verwerkt. Dat is de wettelijke opdracht om de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers te beschermen. 

Melden bij ons Watch Nederland meldpunt

Bij het meldpunt Watch Nederland van Terre des Hommes, kan iedereen desnoods anoniem melding doen van vermoedens van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Onze onderzoekers verzamelen bewijsmateriaal over de daders en delen deze informatie met de politie.Op deze manier zijn tientallen dossiers overgedragen en meerdere minderjarige slachtoffers direct uit uitbuitingssituaties bevrijd. 

Share this:

Gerelateerd nieuws