Sluit vluchtkinderen niet op

Terre des Hommes pleit vandaag bij de vluchtelingentop van de Verenigde Naties in New York voor een verbod op het opsluiten van kinderen in immigratiecentra.  

Noodhulp / Vluchtelingen

Dit is één van de punten die volgens Terre des Hommes vandaag tijdens de VN top in New York op de agenda moet staan, zodat de rechten van vlucht- en migrantkinderen worden gegarandeerd.

New York Declaration for Refugees and Migrants

Vandaag wordt tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York de ‘New York Declaration for Refugees and Migrants’ aangenomen. In de verklaring zijn de mensenrechten van alle vluchtelingen en migranten, ongeacht hun status opgenomen. Ook wordt opgeroepen tot een wereldwijde campagne tegen xenofobie. Het streven is om in 2018 een overeenkomst te hebben voor een wereldwijde aanpak van migratiestromen. De VN wil een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden en een betere coördinatie van de opvang van vluchtelingen wereldwijd.

Te vrijblijvend

Deze verklaring is volgens Terre des Hommes te vrijblijvend. Samen met zestig andere maatschappelijke organisaties heeft Terre des Hommes een verklaring ondertekend, die stelt dat de 'New York Declaration for Refugees and Migrants' geen verplichtingen bevat, maar alleen aanbevelingen. Om vluchtelingen beter te kunnen beschermen, hebben de organisaties een aantal actiepunten opgesteld, waaronder:

  • Zorg voor veilige vluchtroutes voor vluchtelingen en migranten
  • Geef (kind)vluchtelingen de mogelijkheid tot gezinshereniging
  • Verbied het opsluiten van kinderen
  • Geef vluchtkinderen toegang tot goed onderwijs
  • Ontwikkel richtlijnen om vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn beter te beschermen bij grensovergangen
  • Voer wereldwijd campagne om xenofobie, discriminatie en racisme tegen te gaan.

 
Share this:

Gerelateerd nieuws

Reactie toevoegen