Stijging aantal vluchtkinderen dat alleen in Italië aankomt

Tussen januari en oktober 2016 zijn al meer kinderen over zee naar Italië gevlucht dan in heel 2015. Meer dan negentig procent van hen maakt de oversteek alleen of is tijdens de reis van familie gescheiden. Naar schatting gaat het om 20.000 kinderen. Terre des Hommes maakt zich zorgen dat kinderen niet goed beschermd worden.

Noodhulp / Vluchtelingen

Door de toename van het aantal vluchtelingen kan de Italiaanse overheid en particuliere organisaties de hulpvraag amper aan. Ook Terre des Hommes, dat psychosociale zorg biedt aan kinderen die net in Italië zijn aangekomen, merkt in de praktijk dat faciliteiten lang niet meer toereikend zijn. Zo zijn er nu in Pozallo, Sicilië, geen aparte ruimtes voor kinderen en zwangere vrouwen en zijn er 400 vluchtelingen ondergebracht waar er plek is voor maximaal 120. Ook is er een tekort aan toiletten, douches en artsen.

Nachtmerries

Terre des Hommes biedt met het FARO-project (‘Vuurtoren’) de vluchtkinderen, die tijdens hun reis vaak ernstige, traumatische ervaringen hebben meegemaakt, psychosociale, sociale en fysieke zorg. In de eerste zes maanden van dit jaar hielp Terre des Hommes 1839 kinderen op Sicilië. En met resultaat. De kinderen geven aan dat ze door deze hulp beter in hun vel zitten, zich veiliger voelen en minder last hebben van nachtmerries en paniekaanvallen. Ook kregen ze meer interesse om aan activiteiten mee te doen.

Italië

Terre des Hommes roept de regio’s en gemeenschappen in het land op om te zorgen dat kinderen sneller kunnen doorstromen naar opvangcentra elders in Italië. Ook pleit Terre des Hommes voor een nationale databank, zodat kinderen sneller geregistreerd kunnen worden. Met hun registratie als vluchtkind in Europa verdienen ze immers bescherming. Als kinderen niet geregistreerd worden, bestaan ze voor de wet niet en zijn ze rechteloos.

'Destination Unknown'

Met de Destination Unknown campagne, vraagt Terre des Hommes samen met meer dan zestig partnerorganisaties wereldwijd sinds 2012 aandacht voor de bijzonder kwetsbare positie van kindmigranten en kindvluchtelingen. De campagne richt zich met name op kinderen die reizen zonder ouders of andere begeleiding. Deze groep kinderen is extra kwetsbaar.

 

Gerelateerd nieuws