Strijd tegen kinderarbeid gaat te langzaam

Wereldwijd werken nog altijd 152 miljoen kinderen. Het aantal kindarbeiders neemt af, maar het tempo waarmee dat gebeurt is te laag. Op deze manier lukt het niet om kinderarbeid in 2025 de wereld uit te helpen. En dat hebben de Verenigde Naties wel afgesproken in de Sustainable Development Goals (SDGs). Terre des Hommes roept overheden en bedrijven op harder op te treden tegen kinderarbeid.

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

De nieuwste cijfers komen uit een rapport van de International Labour Organisation (ILO) dat deze week is verschenen. De cijfers liegen er niet om. Eén op de tien kinderen in de wereld werkt: 64 miljoen meisjes en 88 miljoen jongens. 72 miljoen kinderen doen gevaarlijk en ongezond werk. De meeste kindarbeiders zijn tussen de vijf en zeventien jaar oud en wonen in Afrika (72,1 miljoen). Maar ook in Azië, Amerika, Europa, Centraal-Azië en Arabische landen gaan kinderen al jong aan de slag. Ongeveer een derde van de kinderen van 5 tot 14 jaar die gedwongen wordt om te werken, gaat niet naar school. 38 Procent van de werkende kinderen van vijf tot veertien jaar oud werken onder gevaarlijke omstandigheden en bijna tweederde van de 15- tot 17-jarigen werkt meer dan 43 uur per week.

Als het veel geregend had waren er veel aardverschuivingen. Ik liep veel schrammen en verwondingen op als ik uit de instortende mijnen moest vluchten.

Babu (12) uit India was één van de vele kinderen in de wereld die gevaarlijk werk moest doen. Lees zijn verhaal >>

Belofte moet waargemaakt worden

Aysel Sabahoglu, kinderrechtenexpert bij Terre des Hommes: “Terre des Hommes werkt hard om kinderarbeid te voorkomen en kinderen uit uitbuitingssituaties te halen, maar er is meer nodig om er voor te zorgen dat ouders fatsoenlijk loon krijgen, zodat ze én hun kinderen kunnen voeden én ze naar school kunnen laten gaan. Er is vooruitgang geboekt, maar nog steeds doen ruim 72 miljoen kinderen gevaarlijk en ongezond werk. De wereldgemeenschap heeft beloofd aan deze vorm van uitbuiting van kinderen een eind te zullen maken, die belofte moet worden waargemaakt.”

108.973 kinderen terug naar school

Terre des Hommes strijdt tegen de ergste vormen van kinderarbeid. Zo hielpen we vorig jaar 49.461 kinderen die met kinderarbeid te maken hadden. We zorgen er voor dat risicovolle arbeidsomstandigheden worden aangepast. We geven voorlichting aan lokale gemeenschappen over de de desastreuze gevolgen van gevaarlijk en slecht betaald werk, het belang van gezondheidszorg en de noodzaak van onderwijs voor het kind. We zetten ons in om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven (terug) naar school te gaan. Vorig jaar lukte dat voor 108.973 kinderen. Tenslotte lobbyen we bij overheden om kinderuitbuiting tegen te gaan en kinderrechten op de agenda te plaatsen.

In 2025 geen kinderarbeid meer 

Terre des Hommes levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de ambities van de internationale gemeenschap. In 2015 hebben de Verenigde Naties opnieuw met elkaar doelen vastgesteld om beter voor de planeet en de mensheid te zorgen. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) behelzen uitlopende thema’s als rechtspraak, water, educatie en schone energie. Ontwikkelingsdoel 8 richt zich op arbeidsomstandigheden. In subonderdeel 8.7 verplichten de VN zich om er voor te zorgen dat in 2025 kinderarbeid in al zijn vormen niet meer bestaat. Om dat te bereiken hebben we nog een lange weg te gaan.

Nu de rest nog

Vorig jaar hielpen we samen met onze partners en donateurs 49.461 kinderen die met kinderarbeid te maken hadden. We zorgden dat arbeidsomstandigheden werden aangepast, gaven voorlichting over de gevaren van kinderarbeid en hielpen 108.973 kinderen (terug) naar school. Nu de rest nog. Helpt u mee? 

Lees meer over onze aanpak van kinderarbeid >>

 

Share this:

Gerelateerd nieuws