Strong Beginning - Een familie voor alle kinderen

Het Oegandese Ministerie van Gender, Arbeid en Sociale Ontwikkeling lanceerde 16 oktober, samen met Terre des Hommes het project “Strong Beginnings – een familie voor alle kinderen”.   

 

Kampala, 16 oktober 2014 - Kinderen hebben behoefte om te worden verzorgd door hun ouders en op te groeien in een gezinsomgeving. Sterker nog, daar hebben ze ook recht op. Dit recht is formeel erkend op grond van internationale en nationale wetgeving, inclusief de Oegandese grondwet. Maar een groeiend aantal kinderen leeft in kindertehuizen, ondanks dat de overgrote meerderheid van hen minstens één levende ouder heeft, of een familielid. Om hierin verandering te brengen lanceerde het ministerie van Gender, Arbeid en Sociale Ontwikkeling (MoGLSD) van Oeganda op 16 oktober, in samenwerking met vier Oegandese maatschappelijke organisaties en gefinancierd door de Terre des Hommes het project ‘Strong Beginnings - Een familie voor alle kinderen’.
Dit project richt zich op opvang binnen de familie, waarbij tegelijkertijd kinderwelzijn en kinderbeschermingsmechanismen in Oeganda versterkt worden. Strong Beginnings zal 7.150 kinderen direct te goede komen; en nog eens 50.000 kinderen zullen indirect profiteren. 

Het project richt zich op de districten Kampala, Jinja en Wakiso, in reactie op een recente studie waaruit bleek dat deze drie gebieden de hoogste concentratie kindertehuizen hebben. Daarom heeft het ministerie deze drie regio’s aangewezen als prioriteit voor dit project.   

Alternatieve zorg 

Strong Beginnings bouwt verder op het Alternative Care Framework dat werd ontwikkeld met steun van UNICEF. Dit Framework streeft duurzame oplossingen na om het aantal kinderen in kindertehuizen te verminderen, of die voorkomen dat families onnodig uit elkaar vallen door zowel families als gemeenschappen te ondersteunen. In het geval dat scheiding onvermijdelijk is, moeten betere alternatieven geboden worden dan plaatsing in kindertehuizen.
Het gelanceerde project richt zich op vier belangrijke actiegebieden: (1) het ondersteunen van familieopvang in Oeganda zelf voor in de steek gelaten kinderen, met name door verwanten, pleegzorg en binnenlandse adopties. Deze oplossingen zijn te prefereren boven institutionele opvang (in tehuizen) of internationale adoptie; (2) Het versterken van de capaciteit van de overheid en maatschappelijke instellingen om het maatschappelijk werk binnen de kindertehuizen te verbeteren; (3) Het verstrekken van noodhulp aan kinderen zonder adequate zorg; en (4) publieke mobilisatie en voorlichting over alternatieve zorg, om besluitvorming over de kindertehuizen te beïnvloeden.  

Strong Beginnings partners 

Op de lange termijn is het doel om te voorkomen dat kinderen onnodig in kindertehuizen terechtkomen, en dat kinderen die in deze instellingen leven betere zorg ontvangen en waar mogelijk geherhuisvest worden binnen gezinnen.
Strong Beginnings brengt gerenommeerde nationale maatschappelijke organisaties samen met het ministerie van GLSD: de Child's i Foundation, African network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect (ANPPCAN-Uganda) en Alternative Care Initiatives. Het project is gebaseerd op grondig onderzoek onder leiding van de Makerere University om de impact en de opgedane ervaring en kennis vast te leggen. Dit moet leiden tot een bredere opzet van het project en toekomstige beleidsvorming. Begonnen wordt met een nulmeting onder 29 kinderopvanginstellingen. Strong Beginnings wordt tot het eind 2015 gefinancierd door Terre des Hommes. 

Belangrijke feiten:

  • In Oeganda is het aantal kindertehuizen is gestegen van 35 in 1996 tot meer dan 500 in 2013
  • Een op de vijf kinderen in Uganda woont niet bij een van de natuurlijke ouders
  • Bijna tweederde (64%) van de kinderen die in de 29 ondervraagde kindzorginstellingen leven, hebben ten minste één levende ouder. Dertien procent heeft beide ouders verloren;
  • Minder dan de helft (43%) van de kinderen die in de onderzochte instellingen wonen, hebben nog regelmatig contact met minstens een ouder of familieleden;
  • Veel kinderen brengen een zeer lange periode, en vaak hun hele kindertijd, door in instellingen: bijna een derde (32%) van de kinderen die momenteel leven in de onderzochte instellingen wonen er reeds vier of meer jaar;
  • Armoede, in plaats van gebrek aan zorgverleners, komt naar voren als de belangrijkste reden voor het plaatsen van kinderen in instellingen
Share this:

Gerelateerd nieuws