Terre des Hommes omarmt duurzaamheidsdoelen

De duurzame-ontwikkelingsdoelen waarover wereldleiders het eens zijn geworden, zijn er onder meer op gericht om kinderuitbuiting tegen te gaan. Terre des Hommes zal zich de komende jaren tot het uiterste inspannen om die doelen te helpen realiseren. Dat staat in het strategisch plan dat Terre des Hommes voor de komende vijf jaar heeft opgesteld.

 

Armoede oorzaak kinderuitbuiting

Over de duurzame-ontwikkelingsdoelen werd in september overeenstemming bereikt op de VN-top in New York. Van de zeventien doelen hebben er vijf directe raakvlakken met kinderuitbuiting. Zo moet er een einde komen aan armoede, dat een belangrijke oorzaak is van het uitbuiten van kinderen. Veel kinderen in ontwikkelingslanden komen terecht in de ergste vormen van kinderarbeid om aan armoede te ontsnappen. Een ander belangrijk doel om duurzame ontwikkeling te bereiken is het onderwijs. Als kinderen naar school kunnen neemt de kans op op kinderarbeid af en daarmee ook de kans op uitbuiting.

Seksuele uitbuiting en kinderarbeid

Terre des Hommes spant zich al jaren in om zaken als seksuele uitbuiting en kinderarbeid tegen te gaan. Samen met de ergste vormen van kinderarbeid, kinderhandel en kindermisbruik zijn dit de thema´s waar Terre des Hommes zich de komende jaren op richt. Kinderuitbuiting is wereldwijd een groot probleem. Volgens de Internationale Arbeids Organisatie zijn 168 miljoen kinderen slachtoffer van kinderarbeid. In meer dan de helft van de gevallen is er sprake van gevaarlijk werk.

Samenwerking met ministerie

De komende jaren werkt Terre des Hommes intensief samen met diverse partijen om de SDG´s te kunnen behalen. Zo leidt Terre des Hommes een alliantie die internationaal de strijd aanbindt tegen kinderprostitutie. De alliantie werkt daarbij nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarmee een partnerschap wordt gevormd. De alliantie beschermt jongeren tegen seksuele uitbuiting en komt op voor de seksuele rechten van jongeren en vrouwen.

Ontwikkelingsproblemen spelen overal

De SDG´s komen in de plaats van de millenniumdoelen, die onder meer tot doel hadden om de armoede  in de armste landen te bestrijden en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen. Hoewel deze doelen nog recht overeind staan, zijn de duurzame-ontwikkelingsdoelen breder van opzet en niet alleen gericht op het helpen van armere landen, maar ook op het behalen van duurzaamheidsdoelen. Rijke landen moeten zich evenzeer inspannen om de ontwikkelingsproblemen daar aan te pakken.

Lees hier meer over de duurzame-ontwikkelingsdoelen

Share this:

Gerelateerd nieuws