Terre des Hommes: primaire doelstelling Frontex Plus moet redden van levens zijn

Wanneer de EU het zee reddingsprogramma Mare Nostrum van de Italiaanse overheid overneemt, moet de eerste doelstelling het redden van levens blijven, bepleit Terre des Hommes. Daarvoor zijn humanitaire corridors en een betere bescherming van migrantenkinderen nodig.

Noodhulp

De Europese Unie heeft aangekondigd om de operatie Mare Nostrum van de Italiaanse overheid te versterken en mogelijk zelfs te vervangen door het nieuwe Frontex Plus Programma, van het Frontex Border Agency. Terre des Hommes roept de Europese instellingen op om vast te houden aan het redden van mensenlevens als primaire doelstelling van het nieuwe programma. Dit moet dus noodzakelijkerwijs gepaard gaan met aanvullende maatregelen, zoals de opening van humanitaire corridors voor oorlogsslachtoffers. Maar ook het beleid over en de programma's voor de veiligheid en bescherming van de mensenrechten van de burgerbevolking moeten versterkt worden, zoals de ontwikkelingssamenwerking in de migratieregio en vredesopbouw gericht op het oplossen van conflicten door middel van diplomatieke middelen.
 
"Alleen op deze manier kunnen we tragedies voorkomen, zoals de continue stroom zinkende schepen in de Middellandse Zee en de doden doordat burgers in conflictgebieden niet de mogelijkheid hebben snel onderdak te vinden in veilige plaatsen”, zegt Raffaele K. Salinari, voorzitter van de Terre des Hommes Federatie.
 
"De overeenkomst tussen de Italiaanse vice-minister-president Angelino Alfano en Eurocommissaris Cecilia Malmström kan worden beschouwd als een stap op weg naar een europeanisering van de verantwoordelijkheid om migranten te redden en een grotere aandacht voor hun onvervreemdbare rechten, maar het is noodzakelijk dat de lidstaten en de Europese Unie veel meer gaan doen", zegt Salvatore Parata, EU-vertegenwoordiger bij Terre des Hommes.
In februari 2014 organiseerde Terre des Hommes een conferentie in het Europees Parlement in Brussel, waarin Cecilia Malmström positief reageerde op de uitdaging om migrerende kinderen beter te beschermen in Europa. De uitdaging werd gedaan door Farah, een jonge Somalische vluchtelingmigrant op Malta. Malmström: "Het is in Europa verboden om migrantenkinderen vast te houden, en ze moeten toegang hebben tot dezelfde bescherming en sociale diensten als ieder ander kind. Dit is Europese wetgeving," aldus Malmström. “Farah's sterke en emotionele verhaal laat zien hoe Europa profiteert van talenten en jongeren zoals zij. Ook toont haar verhaal hoe moeilijk het is om Europa legaal binnen te komen. Er is geen legale manier om Europa binnen te komen en dit moet veranderen. Dat is onze grootste uitdaging."
 
Met 'Destination Unknown', een campagne om kinderen te beschermen die migreren, beschermt Terre des Hommes migrerende en vluchtende kinderen, met inbegrip van minderjarigen zonder begeleiding. Het programma omvat veldprojecten bij opvangplaatsen, waar psychosociale en juridische ondersteuning geboden wordt aan kinderen in Italië (Sicilië, met het FARO-project), Malta (met de Kopin associatie), Griekenland (ARSIS) Cyprus (Hope for Children), Duitsland, alsook in Centraal- en Zuidoost-Europa.
 
De Destination Unknown campagne werd gelanceerd in 2012 om het bewustzijn bij overheden te verhogen over de geschonden rechten van migrerende kinderen (children on the move) die in de wereld op de vlucht zijn voor oorlog, armoede en geweld. Volgens de meest recente gegevens zijn dat er bijna 35 miljoen (bron: VN ). Er is effectiever beleid nodig voor de bescherming van deze kinderen, die in het bijzonder kwetsbaar zijn  voor misbruik, geweld, uitbuiting en discriminatie.
 

Share this:

Gerelateerd nieuws