Terre des Hommes start noodhulpactie voor gevluchte kinderen in Noord-Irak

Onder de naam “Vluchtkind” start Terre des Hommes een inzamelingsactie voor noodhulp aan gevluchte kinderen in Noord-Irak. “Meer dan de helft van de vluchtelingen zijn kinderen, vaak zeer getraumatiseerd.  Zij hebben speciale hulp nodig.”

Noodhulp

De afgelopen maanden is Noord-Irak overspoeld door honderdduizenden mensen op de vlucht voor terreurorganisatie IS. Zij komen bij de grote aantallen vluchtelingen die al eerder naar Koerdisch Irak waren gekomen vanwege de burgeroorlog in Syrië. De voorzieningen in de regio zijn totaal niet berekend op zoveel vluchtelingen, er is gebrek aan alles. De mensenrechtensituatie is dramatisch. Vluchtelingen bivakkeren in zeer precaire omstandigheden in kampen, lege gebouwen, scholen, hallen, kerken en moskeeën, maar ook in de open lucht, zonder uitzicht op een spoedige terugkeer. Humanitaire hulp is dringend nodig.

Extra kwetsbaar

Het grootste deel van de vluchtelingen bestaat uit jonge en zeer jonge kinderen. Velen van hen zijn getraumatiseerd,” vertelt Liesbeth Zonneveld, hoofd Programma’s en noodhulp coördinator van Terre des Hommes. “Zoals altijd richten wij onze hulp speciaal op kinderen. Deze hulp is hard nodig. Het geweld, de angstige vlucht en de onzekere toekomst zijn zeer traumatisch. Kinderen zijn huis en haard ontvlucht, hebben familieleden verloren, zijn vaak getuige of slachtoffer geweest van geweld en van zeer ernstige mensenrechten schendingen, zoals moorden en verminkingen, seksueel geweld tegen meisjes en jongens, inclusief gedwongen huwelijken en kindslavernij voor IS strijders. Bovendien kunnen ze geen onderwijs meer volgen en zijn ze als vluchtelingen extra kwetsbaar; voor geweld, maar ook voor uitbuiting. Kinderarbeid, misbruik en kinderhandel liggen op de loer.”

Hulpverlening

De Terre des Hommes teams richten de hulpverlening specifiek op kinderen. Een belangrijk aspect is de psychosociale hulp om te helpen bij het verwerken van de traumatische ervaringen. Ook zullen de teams onderwijsactiviteiten bieden, want de kinderen kunnen immers niet naar school. De teams zullen daarnaast hygiënekits uitreiken aan de gezinnen van de kinderen en voorlichting geven over hygiëne. Juist kinderen zijn kwetsbaar voor de gevolgen van gebrekkige hygiënische omstandigheden.

De teams geven ook voorlichting over kindveiligheid, aldus Liesbeth: “In deze chaotische omstandigheden lopen kinderen groot risico om slachtoffer te worden van kinderuitbuiting, zoals kinderarbeid, seksueel misbruik of uitbuiting, kinderhuwelijk, kindslavernij, ronseling als kindsoldaat en mensenhandel. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen die zonder ouders zijn gevlucht, of hun ouders zijn kwijtgeraakt tijdens de vlucht.”

De teams zullen werken in de stedelijke gebieden van het gouvernement Erbil, waar op dit moment de meeste vluchtelingen verblijven. Ze zullen ook lokale medewerkers opleiden en trainen voor deze vorm van hulpverlening. In eerste instantie zullen de teams zes maanden blijven, waarna geëvalueerd wordt of het project verlengd zal worden. 

Share this:

Gerelateerd nieuws