Terre des Hommes start project tegen groeiende kinderhandel in Kenia

Samen met de gemeente Nairobi en lokale partners is Terre des Hommes op 29 oktober een project gestart om kinderhandel tegen te gaan. Recent onderzoek toont aan dat kinderhandel vanuit arme dorpen richting sloppenwijken sterk toeneemt. “Niemand weet waar ze zijn gebleven.” 

 

Kinderhandel

Recent onderzoek van Terre des Hommes bevestigt dat een groeiend aantal kinderen in Kenia slachtoffer wordt van kinderhandel van het platteland naar de stad en binnen de stad. Er waren alarmerende berichten dat de kinderhandel sterk aan het groeien is. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Veel kinderen trekken naar de stad, deels vrijwillig, maar voor een deel ook als slachtoffer van kinderhandel. Velen komen terecht in de sloppenwijken Mathare en Mukuru. De meesten worden gedwongen te werk gesteld en uitgebuit in twee sectoren: huishoudelijk werk en sekswerk. Andere vormen van kinderarbeid zijn echter ook gangbaar. 

Terre des Hommes is samen met drie Keniaanse maatschappelijke organisaties gestart met een project om kinderhandel binnen en naar de sloppenwijken van Mathare en Mukuru in Nairobi tegen te gaan. De Nederlandse ambassadeur in Kenia Joost Reintjes gaf op 29 oktober het startsein voor het project, samen met een vertegenwoordiger van de Nairobi County Government, Eerste Secretaris Lebo Ole Morintat, die gouverneur Evans Kidero vertegenwoordigde.

Economische migratie kan mensenhandel worden 

Het onderzoek van Terre des Hommes leverde waardevolle informatie over de economische migratie van kinderen die, al of niet begeleid door familieleden, van het platteland naar stedelijke gebieden trekken. Maar er is een punt waar economische migratie verwordt tot kinderhandel. Kinderhandel is gedefinieerd als 'het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of ontvangen van kinderen met uitbuiting als doel'.

Economische migratie is grotendeels geaccepteerd in de Keniaanse samenleving, omdat het wordt gezien als een uitweg voor kinderen uit situaties van armoede", zegt Angela Nyamu, Country Manager Kenya van Terre des Hommes. "Echter, het risico op mensenhandel en uitbuiting is bijzonder reëel in dit scenario."

Kwetsbare meisjes

De geïnterviewden vertelden dat kinderen, vooral meisjes, al vanaf hun zevende vaak worden verhandeld en dat ze dat risico in het bijzonder lopen als ze de achtste klas hebben afgerond. Meestal komen kinderen uit armere gezinnen en in het bijzonder weeskinderen zijn kwetsbaar. Eenmaal in de sloppenwijk aangekomen, worden ze gedwongen in het huishouden of in de prostitutie te werken, of ze lopen groot risico om slachtoffer te worden van dergelijke vormen van kinderexploitatie. Zoals blijkt uit een van de getuigenissen: "Een meisje uit klas acht verdween vorig jaar. Later werd bekend dat een buurvrouw, haar aanbood aan mannen om haar uit te buiten" En: "Veel kinderen komen van het platteland naar Nairobi om bij familieleden te wonen. Na verloop van tijd verdwijnen ze, niemand weet waar ze heen gaan. In één geval werd een kind gevonden werkend als huisslaafje in een huis in de wijk Zuid B.

Het project in Mathare en Mukuru

In reactie op deze bevindingen startte Terre des Hommes samen met lokale partners en de gemeente het project Uitbanning van Stedelijke Kinderhandel in Kenia met als doel om de kinderhandel aan te pakken in de sloppenwijken Mathare en Mukuru sloppenwijken. Dit gebeurt door: 

a) Voorkomen van kinderhandel door voorlichting aan risico kinderen en gemeenschappen; 

b) Bescherming van de overlevenden door redding, rehabilitatie en re-integratie; 

c) Steun voor de vervolging van de daders; 

d) Capaciteitsopbouw voor dienstverleners en de promotie van de rechten van het kind.  

Daarnaast zal tijdens het project onderzoek worden uitgevoerd om kennis te vergroten en om het programma tegen kinderhandel in stedelijke gebieden verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Belangrijke Keniaanse partners

Dit project bouwt voort op de kennis en kunde van een aantal vooraanstaande Keniaanse kinderbeschermingsorganisaties. Het Afrikaanse Netwerk voor de Preventie en Bescherming tegen Kindermishandeling en Verwaarlozing (ANPPCAN Regional Office) leidt dit consortium, in samenwerking met Childline Kenia en het Centrum voor Nationale Training en Ontwikkeling. In totaal verwacht het consortium 11.050 kinderen hulp te kunnen bieden, met inbegrip van directe hulpverlening aan 450 kinderen die slachtoffer zijn van kinderhandel of groot risico lopen om daar slachtoffer van te worden. 

Ambassadeur: "Mensenrechten staan centraal" 

Zowel het onderzoek naar kinderhandel als het project Uitbanning van Stedelijke Kinderhandel in Kenia worden ondersteund door Terre des Hommes Nederland met behulp van financiering van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. In zijn toespraak bij de lancering, noemde de Nederlandse ambassadeur in Kenia Joost Reintjes het verband tussen mensenrechten en mensenhandel: "De Nederlandse regering benadrukt dat de rechten van de mens centraal staan in al haar programma's. Kinderen in informele nederzettingen vormen een van de meest kwetsbare groepen om slachtoffer te worden van ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder mensenhandel. Ik waardeer het daarom bijzonder dat Terre des Hommes Nederland en de Keniaanse partner-NGO's ANPPCAN, Childline Kenia en het Centrum voor Nationale Training en Ontwikkeling dit project hebben opgezet om kinderhandel in stedelijke gebieden in Kenia uit te roeien."

Share this:

Gerelateerd nieuws