Terre des Hommes steunt PvdA-voorstel verbod op producten kinderarbeid

Op maandag 9 maart overlegt de Tweede Kamer over het initiatiefvoorstel van Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) om de verkoop van producten van kinderarbeid in Nederland te verbieden. Terre des Hommes steunt dit initiatief. Daarvoor bundelen we de krachten met andere kinderrechtenorganisaties in Nederland. Gezamenlijk schreven we een brief aan de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vanwege het nota-overleg in de Tweede Kamer vandaag.

 

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

Zorgplicht mét sancties

Centraal in het initiatiefvoorstel staat: due diligence om kinderarbeid te voorkomen.Due diligence is een zorgplicht voor de gehele productieketen van bedrijven om de impact op kinderrechten te identificeren, te voorkomen en om schadelijke gevolgen te beperken. De gezamenlijke kinderrechtenorganisaties pleiten ervoor om due diligence verplicht te stellen voor Nederlandse bedrijven. Een sanctie zou dan moeten volgen, wanneer blijkt dat een bedrijf niet aan aan zijn zorgplicht voldoet. Terre des Hommes steunt dit initiatief in de strijd tegen kinderarbeid, maar wijst daarbij wel op het belang van aanvullende maatregelen. Er is namelijk meer nodig om de oorzaken van kinderarbeid wereldwijd tegen te gaan.

Voortdurende strijd

Terre des Hommes strijdt al langer voor een verbod op producten door kinderarbeid. In oktober 2014 waren we al positief over het PvdA-voorstel. Terre des Hommes zet zich al decennia in om kinderuitbuiting de wereld uit te helpen. Het VN-kinderrechtenverdrag vormt de basis voor ons werk. In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke voorkeur. Want ieder kind heeft recht om op te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuitbuiting.

Meer info

Lees hier de brief naar de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op de website van de Tweede Kamer staat meer informatie over de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Share this:

Gerelateerd nieuws