Terre des Hommes treedt toe tot Kinderrechtencollectief

Vorige maand (op 8 april 2019) ondertekende Carel Kok, directeur van Terre des Hommes Nederland, een overeenkomst met het Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief is een samenwerking tussen Defence for Children, Stichting Kinderpostzegels, de Nationale Jeugdraad, Save the Children,  Unicef en Terre des Hommes. Samen komen zij op voor de rechten van kinderen in Nederland.

Kinderrechtenverdrag

Het collectief stimuleert kennisuitwisseling en streeft naar een brede toepassing van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. Ieder kind heeft recht op basisbehoeften als onderwijs, veiligheid en een dak boven het hoofd. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat deze rechten worden nageleefd.

Kinderrechtencommitté

Eens in de vijf jaar rapporteert de Nederlandse overheid, over de huidige situatie van kinderrechten in Nederland, aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Daarnaast schrijft het Kinderrechtencollectief een eigen rapport, namens de aangesloten maatschappelijke organisaties, over de stand van zaken rondom kinderrechten in Nederland.

Samenwerking

Terre des Hommes Nederland heeft veel ervaring en expertise in het bestrijden van mensenhandel en uitbuiting wereldwijd. Carel Kok, directeur van Terre des Hommes: “Als lid van het Kinderrechtencollectief kunnen we onze roep om meer aandacht en een betere bescherming voor kinderen in uitbuitingssituaties sterker laten klinken. Ook in Nederland worden meisjes en jongens slachtoffer van seksuele commerciële uitbuiting. Ieder kind heeft recht op veiligheid en passende zorg.”

 

Share this:

Gerelateerd nieuws