Terre des Hommes vangt vluchtkinderen op in Sicilië

Terre des Hommes en de gemeente Syracuse gaan samenwerken bij de opvang van vluchtkinderen die over de Middellandse Zee aankomen in Sicilië. Terre des Hommes verleent al vier jaar psychosociale hulpverlening aan kinderen met het FARO-programma. Alleen al in 2014 zijn er 7800 kinderen aangekomen op het eiland. Meer dan 3500 van hen zonder begeleiding van ouders of familieleden.

Noodhulp

De meeste vluchtelingen komen aan nadat ze gered zijn door de Italiaanse kustwacht, die de operatie Mare Nostrum startte in oktober 2013, na de zogeheten Lampedusa-tragedie. Drie keer per week komen Italiaanse marineschepen naar Augusta, de haven van Syracuse, om de vluchtelingen aan land te brengen die opgepikt zijn op zee. Per keer komen er gemiddeld achthonderd vluchtelingen aan land. Meer dan de helft van alle vluchtelingen die in Sicilië aankomen, arriveren in Augusta.

Ernstige situatie

De opvang van zulke grote aantallen migranten is voor zo’n kleine provincie met zeer beperkte ontvangstcapaciteit en infrastructuur een groot probleem. De mogelijkheden voor de opvang zijn beperkt, in het bijzonder voor de gevluchte kinderen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Daarom verwelkomen de autoriteiten de professionele psychosociale hulpverlening die Terre des Hommes biedt aan de gevluchte kinderen in de opvangcentra. 

“Gezien de ernst van de situatie moet er dringend een nationaal beleid komen voor een goede verdeling van de kinderen over de Italiaanse opvangcentrum, zodat ze maar kort in de tijdelijke opvangcentra hoeven te blijven en niet permanent, zoals nu het geval is,” aldus Donatelli Vergari, secretaris-generaal van Terre des Hommes Italië. “De opvang kost ontzettend veel geld, daarom moet dit als een Europees probleem worden gezien en niet als een Siciliaans of Italiaans probleem.”

Trauma op trauma

De opvangcentra in Syracuse zijn opgezet als tijdelijke doorgangscentra, met zeer beperkte faciliteiten. Ze zijn niet geschikt voor langdurige opvang, helemaal niet voor kinderen. Maar in werkelijkheid zijn veel gevluchte kinderen gedwongen om er veel te lang te blijven. Kinderen wachten eindeloos voor een lange termijn oplossing en dat vormt weer een extra trauma bovenop de trauma’s waarvan ze al slachtoffer zijn geworden tijdens hun vlucht,” aldus Lilian Pizzi, de Terre des Hommes projectcoördinator in Syracuse. “We moeten minderjarige vluchtelingen niet zien als een migratie noodgeval, maar als een aanwinst. Een grote sociale kans, want in werkelijk blijven de meesten van hen daadwerkelijk in Europa. We moeten hen daarom zien als toekomstige Europese burgers, met daarbij horende rechten, inclusief het recht op bescherming.”

FARO en Terre des Hommes Nederland 

“Hulp is niet alleen in verre landen nodig, ver van ons bed, maar ook dichtbij, in Italië,” aldus Albert Jaap van Santbrink, directeur van Terre des Hommes. Terre des Hommes Nederland is verantwoordelijk voor een deel van de financiering  van het FARO-project, dat door alle zusterorganisaties samen wordt betaald, via de Internationale Terre des Hommes Federatie. Albert Jaap bezocht samen met de andere leden van het federatiebestuur op 23 september zowel de haven van Augusta als twee doorgangscentra voor niet-begeleide kinderen, waar Terre des Hommes dagelijks werkt. "Faro is niet bedoeld om de taken van de lokale en nationale autoriteiten te vervangen, maar om ze aan te vullen met adequate dienstverlening en psychosociale ondersteuning voor vluchtkinderen. Op basis van dit veldwerk, brengt Terre des Hommes het fenomeen van de vluchtkinderen en hun recht op bescherming voor het voetlicht.”

Na een lang verblijf in een “doorgangshuis” in Libië, brachten de mensensmokkelaars ons ‘s avonds naar het strand en vertelden ons ‘vandaag verlaten we LIbië en gaan we naar Italië’. Iedereen vierde feest, want we zullen vrij zijn van slavernij, geweld, honger, ontvoering, marteling, onbetaald werk en diefstal,” vertelt Abdulhai (gefingeerde naam), een zeventienjarige vluchteling uit Gambia, die werd gered en naar Sicilië gebracht in mei 2014. Tot op de dag van vandaag verblijft Abdulhai in een tijdelijk vluchtelingencentrum in de provincie Syracuse, wachtend op overplaatsing naar een permanent vluchtelingenverblijf.

Meer informatie

Destination Unknown Campagne

"Destination Unknown" is de naam van de Terre des Hommes campagne om migrantenkinderen te beschermen, in het bijzonder minderjarigen zonder begeleiding. Onderdeel daarvan zijn veldprojecten om opvang, bescherming, psychosociale en juridische ondersteuning aan hen te bieden. Deze projecten zijn in Italië (Sicilië, het FARO-project), Malta (in samenwerking met KOPIN), Griekenland (in samenwerking met ARSIS) en ook in Centraal en Zuid-Oost Europa. 

De Destination Unknown-campagne werd in 2012 gelanceerd om het bewustzijn te vergroten over de schendingen van de rechten van migrantenkinderen - children on the move – die vluchten vanwege oorlog, armoede en geweld. Volgens de meest recente gegevens zijn er wereldwijd 35 miljoen kinderen “on the move” die hun eigen land verlaten hebben (bron: VN).

De campagne richt zich op het verbeteren van het beleid om geode bescherming te bieden aan deze kinderen en concrete hulp, omdat zij in het bijzonder kwetsbaar zijn voor misbruik, exploitaite, geweld en discriminatie.

Share this:

Gerelateerd nieuws