Terugkijken op een jaar Girls Advocacy Alliance 2018

In 2016 ging het vijfjarige programma van de Girls Advocacy Alliantie (GAA) van start. In de Girls Advocacy Alliantie werkt Terre des Hommes samen met de organisaties Plan Nederland en Defence for Children – ECPAT aan het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en aan het versterken van hun economische kansen in de samenleving door middel van lobby en advocacy. Het programma loopt van 2016 – 2020 en wordt uitgevoerd in tien landen: Ethiopië, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Kenia, Uganda, India, Bangladesh, Nepal en de Filipijnen. 

Het programma pleit voor betere wetgeving en beleid en betere uitvoering van bestaande wetten en regels door overheden en bedrijven. Na afronding van het jaar 2018, kijken we hoe dat is verlopen. Zie hieronder beknopt de belangrijkste resultaten.

Resultaten van de Girls Advocacy Alliance in 2018:

In het algemeen zijn er in alle betrokken landen verschillende verbeteringen gedocumenteerd. In totaal zijn er meer dan 750 verbeteringen gerapporteerd. Jongeren en gemeenschappen gingen bijvoorbeeld in gesprek over de praktijken van kindhuwelijken en kinderhandel en zetten stappen om dit te voorkomen. Ook kregen de jongeren ondersteuning van hun gemeenschappen om voor hun rechten op te komen. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven implementeerden beleid tegen gendergerelateerd geweld en economische uitsluiting zoals betere verwijsmechanismen.

screenshot_2019-07-09_at_11.21.07.png

Resultaten op het niveau van agenda setting, beleidsverandering en praktijkverandering bij verschillende actoren.

Enkele voorbeelden van vooruitgang:

 • In de Filippijnen hebben de lobbyactiviteiten van GAA bij lokale overheden (bijvoorbeeld van gemeenten en provincies) geleid tot nieuwe organen zoals de raad voor de bescherming van kinderen en het bureau tegen geweld tegen vrouwen. Lokale overheden hebben hun verwijzingsmechanismen verbeterd, bijvoorbeeld die voor geweld tegen vrouwen. Ook is er een beleidsstuk geschreven voor alle lokale overheden waarin staat hoe ze handel in en geweld tegen vrouwen en kinderen kunnen tegengaan. 
   
 • In Kenia is er naar aanleiding van intensieve lobby een nieuw nationaal actieplan aangenomen door het ministerie van Arbeid en Sociale bescherming. Het plan is gericht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Dit nieuwe plan zal GAA flink helpen om in Kenia de doelen van het GAA programma te bereiken en seksuele commerciële uitbuiting.
   
 • In Oeganda droeg de GAA lobby bij aan een een nieuw beleid op het gebied van mijnen en het winnen van mineralen. Het is nu verboden om hierbij gebruik te maken van kinderarbeid.
   
 • In Ethiopië hebben bedrijven met de steun van GAA gedragscodes opgesteld op het gebied van fatsoenlijk werk. Bovendien zijn bedrijven begonnen met het openstellen van banen voor jonge vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksegerelateerd geweld en seksuele uitbuiting.  
   
 • In Bangladesh zijn op nationaal niveau wetsvoorstellen ontwikkeld, met actieve bijdrage van GAA. De wetten gaan over kindhuwelijken, de bescherming van kinderen en mensenhandel. De overheid nam het nationaal plan tegen mensenhandel aan en heeft hier ook fondsen voor ter beschikking gesteld.  
   
 • In India zijn in de staten Andhra Pradesh en Telangana de inspanningen om kindhuwelijken aan te pakken verscherpt. Zo is er een Andhra Pradesh een belangrijke wet aangenomen tegen het ‘kopen van seksuele diensten’.

Lees meer over de Girls Advocacy Alliance.

 

Share this:

Gerelateerd nieuws