Tienduizenden kinderen weer naar school

In 2015 hielp Terre des Hommes tienduizenden kinderen in Oost-Afrika en Azië naar school. Onderwijs maakt kinderen weerbaar en voorkomt uitbuiting. Dankzij de leerplicht gaan in Nederland alle kinderen van vier tot achttien jaar naar school. Vandaag wordt het recht op onderwijs in Nederland gevierd met de Dag van de Leerplicht. 

In 1900 werd hier de eerste leerplichtwet aangenomen om kinderen te beschermen tegen kinderarbeid. In de landen waar Terre des Hommes actief is, gaan veel kinderen niet naar school. Terre des Hommes besteedt daarom al jaren veel aandacht aan onderwijs voor kinderen in zijn projecten.

28.357 Afrikaanse kinderen naar school

Monique Janssens, werkzaam voor Terre des Hommes in Oost-Afrika: “Het gaat allemaal om kinderen die slachtoffer zijn van kinderbuitbuiting, of groot risico lopen dat te worden. Onderwijs maakt kinderen niet alleen weerbaarder, school is ook letterlijk een veilige omgeving, waar kinderen beter beschermd zijn tegen kinderuitbuiting dan als ze niet naar school zouden gaan.” Janssens meldt dat Terre des Hommes samen met haar partnerorganisaties in de regio het afgelopen jaar heeft gezorgd dat 28.357 kinderen weer naar school gaan.     

Zorg en onderwijs voor 70.898 kinderen in Azië

In bijvoorbeeld Zuidoost-Azië worden bijna 78 miljoenen kinderen (leeftijdscategorie 5-17 jaar oud) nog steeds gedwongen tot kinderarbeid. Hanneke Oudkerk, Regional Programme Advisor Asia voor Terre des Hommes: “In Indonesië werken vier miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar oud. Op de Filippijnen werkt ongeveer 5,5 miljoen kinderen, waarvan drie miljoen in zeer gevaarlijke werkomstandigheden.” Volgens Oudkerk hebben in 70,898 kwetsbare en uitgebuite kinderen in Azië zorg ontvangen via Terre des Hommes. "Een heel groot deel van deze zorg bestaat uit onderwijs." 

Onderwijs maakt weerbaar

Kinderen hebben recht op onderwijs, waar ook ter wereld. Zodat ze taal en rekenen leren en een basis leggen voor economische onafhankelijkheid. Onderwijs leert kinderen zelf ook na te denken, eigen keuzes te maken en voor zichzelf op te komen. Daardoor zijn kinderen die onderwijs hebben genoten, minder kwetsbaar om te worden uitgebuit. Terre des Hommes vindt onderwijs dan ook een sleutelrol hebben, in zijn aanpak tegen kinderuitbuiting.

Share this:

Gerelateerd nieuws