Van Laar verdedigt Wet Zorgplicht Kinderarbeid

Bedrijven moeten verplicht worden er voor te zorgen dat er geen kinderarbeid in hun ketens plaatsvindt, volgens PvdA-kamerlid Roelof van Laar. Hij verdedigde vanavond zijn wetsvoorstel dat kinderarbeid, in producten die in Nederland verkocht worden, wil bestrijden. Terre des Hommes schaart zich volledig achter dit initiatief van Van Laar.

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

Zorgplicht

Al vanaf 2014 heeft Terre des Hommes het Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid ondersteund met onderzoek en lobby. We pleiten ervoor dat de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt de wet gaat handhaven en sancties oplegt aan bedrijven als zij hun zorgplicht niet nakomen.

Er is door veel organisaties hard gewerkt aan dit wetsvoorstel. Van Laar bedankte naast eigen medewerkers Terre des Hommes, Unicef, Save the Children, Nestlé, Tony Chocolony en de Stop Kinderarbeid Campagne voor hun inzet en steun voor dit wetsvoorstel.

Convenanten

De overheid probeert met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen convenanten (IMVO-convenanten) kinderarbeid te bestrijden. Dat is een belangrijke stap in de goede richting, maar het is niet genoeg om kinderarbeid snel de wereld uit te krijgen, terwijl de internationale gemeenschap heeft afgesproken dat in 2025 kinderarbeid uitgebannen moet zijn  (Duurzame Ontwikkelingsdoel 8.7).

De convenanten komen moeizaam tot stand, omdat naast kinderarbeid er ook afspraken gemaakt moeten worden over zaken als milieu, mensenrechten, corruptie en fraude. Van de tien convenanten is er nog maar één tot stand gekomen: het textielconvenant. Bovendien zijn de convenanten vrijblijvend en dwingen ze bedrijven niet tot het treffen van maatregelen bij vermoedens van kinderuitbuiting. Het is daarom nodig dat er een wet komt die expliciet toeziet op het voorkomen en bestrijden van kinderarbeid in Nederlandse producten. 

Betere salarissen

Om kinderarbeid te stoppen is meer nodig dan deze convenanten en wetgeving. Het is ook belangrijk om armoede te bestrijden in gebieden waar kinderarbeid veel voorkomt. Bedrijven kunnen bijdragen door betere salarissen te betalen, de werktijden te verkorten, kinderen naar school te helpen en jongeren beroepsopleidingen te bieden. Daarnaast kunnen ondernemingen samenwerken met lokale organisaties die de problematiek aanpakken door preventie, voorlichting, lobby en directe hulp aan kindarbeiders.

Kinderen uit de micamijnen in India

Vorig jaar bracht Terre des Hommes een rapport uit over kinderarbeid in de micamijnen in de Indiase staten Jharkhand en Bihar. Het rapport toonde aan dat duizenden kinderen onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden in deze micamijnen werken. Terre des Hommes werkt in India samen met het bedrijfsleven en de overheid om kinderarbeid in micamijnen te stoppen.

Share this:

Gerelateerd nieuws