Verlies Nederlandse kindermisbruikers niet uit het oog

Kamerleden willen dat Minister Dekker (Rechtsbescherming) uitzoekt of veroordeelde Nederlandse kindermisbruikers in het buitenland wonen en wat zij daar doen. Aanleiding is de ophef over de in de jaren ‘90 veroordeelde kindermisbruiker Hans V. Eind vorig jaar werd hij in Kenia gearresteerd, na opnieuw vermoedens van jarenlang misbruik van kinderen. Terre des Hommes juicht de Kamervragen toe.

Kindersekstoerisme vanuit Nederland

Terre des Hommes dringt al jaren aan op het beter in de gaten houden van veroordeelde kindermisbruikers. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de afgelopen jaren ook goede stappen gezet om kindersekstoerisme door Nederlanders tegen te gaan. Zo is er flink geïnvesteerd in internationale (politie)samenwerking en zijn gespecialiseerde liaison officers op de Filippijnen en in Thailand geplaatst.

Reisverbod in Wet Langdurig Toezicht

Per 1 januari 2018 is de nieuwe Wet Langdurig Toezicht ingevoerd. Daardoor is het mogelijk om aan veroordeelde kindermisbruikers een reisverbod op te leggen. Via de Paspoortwet kan ook het paspoort worden ingetrokken. Wat Terre des Hommes betreft hoort daar een meldplicht bij.

Tweede Kamer debateert over effect maatregelen

Onduidelijk is echter hoe vaak deze maatregelen worden toegepast en of ze werken. Op 20 februari heeft de Tweede Kamer een algemeen overleg met ministers Dekker en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Terre des Hommes schreef samen met onder andere Defence for Children een Kamerbrief met vragen en verwacht hierover nadere uitleg.

Internationale informatie uitwisseling

De samenwerking tussen landen om veroordeelde kindermisbruikers te monitoren is in het verleden vaak te kort geschoten. Zie daarvoor de zedenzaken van Cees C. en Bas R, maar ook nu weer de zaak van de naar Kenia uitgeweken Hans V. Via waarschuwingsberichten van Interpol, de zogenaamde Green Notices, kan wereldwijd informatie over kindermisbruikers worden uitgewisseld. Vorig jaar kondigde Minister Grapperhaus onderzoek aan naar de werking van de Green Notices. Terre des Hommes denkt dat informatiedeling tussen landen beter kan en we zijn zeer benieuwd naar wat de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie hiervan vinden.

Share this:

Gerelateerd nieuws