Zo herken én meld je kindersekstoerisme

Als u vermoedens heeft van kindermisbruik als u op reis bent, heeft u een keuze: wegkijken of het probleem zien en melden. Met de campagne ‘Don’t Look Away’ sporen we reizigers aan om vermoedens van kindermisbruik door reizigers te melden bij: www.meldkindersekstoerisme.nl. Nederlanders die zich schuldig maken aan kindermisbruik op reis zijn strafbaar, zowel in het land waar het misbruik plaatsvond als in Nederland. Om de daders te kunnen vervolgen, heeft de politie uw hulp nodig. Kinderen zijn zo kwetsbaar. Zij verdienen uw hulp.

Campagne

De campagne is om reizigers te betrekken en duidelijk te maken dat er ingegrepen moet worden als men kindersekstoerisme ziet. Het creëren van bewustzijn is belangrijk. Het melden is een handelingsperspectief voor als er echt iets aan de hand is. In 2015 zijn we begonnen met de campagnes. Samen met voormalig minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur, vond Terre des Hommes dit belangrijk om te doen. De actie wordt steeds in de zomervakantie herhaalt omdat dat een periode is dat men op vakantie gaat en dat de kans het grootst is dat er iets opvallends te zien is.

Don't look away

We rekenen op de alertheid van reizigers, reisprofessionals en andere getuigen om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting in toerisme. Het kan zijn dat u een lokaal kind in een hotelkamer meegenomen ziet worden door een toerist, of u ziet een reiziger een lokaal kind intiem aanraken waarbij u een onbestemd gevoel krijgt. Of misschien hoort u wel verhalen van iemand over jonge meisjes die hij in het buitenland bezoekt. Ieder vermoeden van seksueel misbruik van kinderen door Nederlanders in het buitenland kunt u melden bij meldkindersekstoerisme.nl. U kunt ook foto’s of filmpjes van de verdachte situatie uploaden op de website. Defence for Children-ECPAT beheert het Meldpunt. Alle meldingen worden onderzocht door de politie en indien nodig door de speciale onderzoekers van het WATCH-programma van Terre des Hommes. Eén melding kan een heel netwerk blootleggen!

Bekijk de video 

Welke signalen duiden op kindersekstoerisme? Wat kun je doen als je er getuige van bent? Waarom is melden belangrijk? Kijk voor meer informatie of doe een melding op www.meldkindersekstoerisme.nl

Wat gebeurt er na een melding?

U kunt via www.meldkindersekstoerisme.nl vermoedens melden van kindermisbruik wanneer u dit in het buitenland tegen komt. Alle meldingen die via het Meldpunt binnenkomen, worden na beoordeling door Defence for Children-ECPAT doorgestuurd aan de politie. Meldingen die in eerste instantie te weinig aanknopingspunten lijken op te leveren voor politie, worden door de WATCH onderzoeksunit van Terre des Hommes onderzocht en bij een serieus vermoeden ven strafbare feiten alsnog met politie gedeeld. 

U kunt ons ook advies vragen over of wat u heeft gezien een verdachte situatie is. En u kunt anoniem een melding doorgeven. Maar wilt u de kans vergroten dat uw melding succesvol wordt opgevolgd? Laat dan uw gegevens achter, zodat de politie of het meldpunt u eventueel kan benaderen voor verdere vragen. Na beoordeling van de melding sturen we de informatie door aan de politie (indien gewenst geanonimiseerd). Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme van de nationale politie krijgt de meldingen binnen. Als een melding voldoende aanknopingspunten heeft voor verder onderzoek, neemt de Nederlandse politie contact op met haar partners in het betreffende land. De Nederlandse politie heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland, maar werkt samen met buitenlandse politie-instanties. Het uitgangspunt is dat een opsporingsonderzoek uitgevoerd wordt door de lokale autoriteiten van het betreffende land. Ook de vervolging vindt bij voorkeur plaats in het betreffende land. Dit doet recht aan het leed dat slachtoffers is aangedaan.

Welke situaties zijn verdacht? 

  • Iemand zit met een lokaal kind aan het hotelontbijt en ze spreken niet dezelfde taal.
  • Iemand gedraagt zich op intieme wijze met een lokaal kind bij zwembad of strand.
  • Iemand vertelt over zijn of haar seksuele ervaring met een kind in het buitenland.
  • Iemand biedt een kind of jongere aan voor seks.
  • Iemand is op zoek naar seksuele diensten van kinderen of jongeren.
  • Iemand zondert zich af met een lokaal kind, bijvoorbeeld in een hotelkamer of appartement.  

Online melden 

Via www.meldkindersekstoerisme.nl/melding kan iedereen heel gemakkelijk online (anoniem) een melding maken. Ook kunnen er foto’s of filmpjes van verdachte situaties geüpload worden. Iedere melding is belangrijk want één melding kan een heel netwerk van kindermisbruikers blootleggen.

Samenwerking

De campagne Don’t Look Away betreft een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Koninklijke Marechaussee, de politie, de ANVR, TUI Benelux, Defence for Children-ECPAT, Terre des Hommes, Plan Nederland en Free a Girl.

Lees meer over seksuele uitbuiting van kinderen >

Lees meer over het project WATCH > 

Artikel in TUI's Inflight Magazine; "Kindermisbruik melden: Het helpt echt" >

Meld kindersekstoerisme > 

 

Share this:

Gerelateerd nieuws