Terre des Hommes logoZoeken
Doneer
Strijd mee

Strijd mee

Word donateurPartnersTeken de petitieGeef spullen
Programma's

Kinderhandel in Azië

Kinderhandel in Azië: op weg naar een beter bestaan, gevangen door een handelaar en verkocht. Veel kinderen uit arme gebieden in Azië gaan al jong uit huis. Op zoek naar werk, vaak ver weg. Velen belanden in de handen van handelaren. Die buiten de kinderen uit in vaak gevaarlijke baantjes. Ze moeten werken in illegale mijnen, bordelen of als huisslaafje. De politie doet vaak weinig. Omdat er onduidelijke wetten zijn. Of omdat ze kinderen uit andere landen niet willen helpen. Wij sporen deze kinderen op. En bieden ze een veilige plek. Waar ze naar school kunnen en medische hulp krijgen. We trainen de politie in hoe ze de rechten van deze kinderen beter kunnen beschermen. Zoveel mogelijk kinderen helpen we terug te gaan naar huis. Waar we de gemeenschap steunen in het vinden van een beter inkomen. Strijd mee. Stop de kinderhandel in Azië.

Mooie beloftes voor een beter bestaan drijven kinderen in Azië in de handen van handelaren

De economie in grote delen van Azië trekt aan. Dat zorgt ervoor dat kinderen uit armere gebieden op reis gaan. Op zoek naar een beter bestaan. Omdat thuis geen geld is om goed voor ze te zorgen.

Handelaren met mooie praatjes spelen daar op in. Ze paaien de kinderen met de belofte op een mooie baan. Of ze beloven hun ouders geld als die hun kinderen meegeven. Het loopt vaak allemaal anders.

Veel kinderen zien hun onveilige migratie naar een beter bestaan eindigen in een illegale mijn. Of in een bordeel. Of ergens in de huishouding. Slecht betaald, gevaarlijk werk. Onzichtbaar. Uitgebuit.

Lokale politie en overheden hebben vaak weinig oog voor deze kinderen. Wetten zijn onduidelijk, of ze willen kinderen uit het buitenland niet helpen.

Hoewel het de laatste tijd wel wat beter gaat, komt discriminatie nog veel voor.

Samen met onze plaatselijke partners strijden wij tegen kinderhandel in Azië. We sporen de kinderen op, trainen politie en overheden in kinderrechten en zorgen ervoor dat daders gepakt worden.

We bieden een veilige plek. Voor medische en psychische hulp en onderwijs. We helpen ze terug naar huis. Waar we hun gemeenschap steunen in het vinden van beter werk en we ze voorlichten over hoe ze kinderen beter kunnen beschermen.

Strijd mee. Stop de kinderhandel in Azie.

Doneer 1 keer of regelmatig

Doelen

Wij richten ons met onze programma’s vooral op de meest kwetsbare kinderen. Kinderen die zonder ouders rondzwerven. Kinderen die tot een minderheid behoren. Allemaal kinderen die een makkelijke prooi zijn of kunnen worden voor uitbuiting en kinderhandel.  Onze doelen zijn helder:

- 20.000 Jongens en meisjes direct beschermd
- 122.000 Kinderen voorgelicht over de gevaren van migratie
- Onderwijs voor 18.000 kinderen die risico lopen
- School voor 13.000 slachtoffers van kinderhandel
- 7.000 uitgebuite kinderen juridisch geholpen
- 255.000 volwassenen uit risicogroepen voorgelicht
- 17.500 ambtenaren en politiemensen getraind in kinderrechten, bescherming en omgang met slachtoffers

Aanpak

Kinderen in Azië die ver van huis op zoek gaan naar werk, hebben bescherming nodig. Samen met onze lokale partners sporen wij overheden aan om onveilige migratie en kinderhandel aan te pakken.

In India, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen roepen wij de overheden op om met betere wetten te komen en deze te controleren.

We willen dat ze maatregelen nemen én uitvoeren om deze ‘migratiekinderen’ beter te beschermen. Zoals het bijhouden van hun namen bij controleposten.

We pleiten voor een nationale database waarin deze kinderen staan geregistreerd. Zodat landen elkaar sneller kunnen helpen bij de bestrijding van misstanden zoals kinderhandel.

Kinderen moeten inspraak krijgen in de maatregelen, om op te kunnen komen voor hun belangen. Bedrijven en organisaties moeten meewerken, om zo meer aandacht voor de gevaren te krijgen.

De families van kinderen die zijn gered van kinderhandel moeten de mogelijkheid krijgen hun inkomen te verbeteren. Waardoor de kinderen veilig thuis kunnen blijven als ze eenmaal terug zijn. 

Politie en justitie trainen we in hoe ze het beste met slachtoffers kunnen omgaan. En sporen we aan om die kennis toe te passen. Zodat kinderen niet verder beschadigd worden, bijvoorbeeld bij verhoor.

Terre des Hommes hanteert hierbij vier principes: preventie, hulpverlening, promotie en lobby en rechtshulp.

We willen voorkomen dat kinderen in gevaarlijke situaties terechtkomen. Door hen én hun families goed te informeren over de risico’s van onveilige migratie en kinderhandel.

Ook helpen we gezinnen in het verbeteren van hun inkomsten. Zodat de kinderen thuis kunnen blijven wonen. En als ze dan toch op pad gaan, zorgen we dat ze goed weten waar het veilig is en waar niet.

Dat doen we tijdens bijeenkomsten, met meldpunten en met apps. Zodat ze weten waar ze aan beginnen en altijd snel hulp kunnen vinden als dat nodig is.

Met onze partners bieden we slachtoffers van onveilige migratie en kinderhandel een veilige plek. Voor onderwijs en medische en psychosociale hulp. Ook helpen we de kinderen terug naar huis te gaan.

We voeren actie bij overheden, bedrijven en andere organisaties. Zodat zij meer bescherming bieden aan aan slachtoffers van kinderhandel en kinderen die ver van huis aan het werk zijn.

Via campagnes wijzen we bedrijven die kinderen uitbuiten op hun verantwoordelijkheden. Ook consumenten lichten we voor. Om hen te overtuigen kritisch te zijn bij hun aankopen. En zo invloed uit te oefenen op bedrijven die kinderen misbruiken.

Gemeenschappen roepen we op om aangifte te doen bij kinderhandel en uitbuiting. Kinderen die slachtoffer zijn van kinderhandel bieden we  juridische steun. En we sporen justitie aan om daders te straffen.

Strijd mee. Stop de kinderhandel in Azië.

Volg ons via e-mail

Volg onze strijd tegen kinderhandel in Oost Afrika. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Resultaten

Onze strijd tegen onveilige migratie en kinderhandel in Azië werkt. Zo hebben we in 2018 ruim 900.000 kinderen en mensen uit hun gemeenschappen kunnen voorlichten over de gevaren van uitbuiting.

Resultaten

Mooie resultaten. Maar we zijn er nog niet. Veel kinderen worden nog steeds uitgebuit. Strijd mee. Stop kinderhandel in Azie.    

Agents of change

Mediacampagnes

Signalering

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden
facebookinstagramlinkedIntwitteryoutube