Terre des Hommes logoZoeken
Doneer
Strijd mee

Strijd mee

Word donateurPartnersTeken de petitieGeef spullen
Programma's

Kindermisbruik in Oost-Afrika

Meisjes die op jonge leeftijd moeten trouwen met oudere mannen en niet meer naar school gaan. Gedwongen rituele besnijdenissen. Kindermisbruik en geweld komen in Oost-Afrika komt veel voor. In Oeganda en Tanzania strijdt Terre des Hommes samen met lokale partners tegen misbruik van kinderen. Onze programma’s zijn gericht op vergroten van kennis onder de bevolking, het bestrijden van armoede, de bescherming van kwetsbare kinderen, medische hulp en onderwijs. Strijd mee. Stop de kindermisbruik in Oost-Afrika.

Kindermisbruik in Oost-Afrika

In Oeganda en Tanzania worden veel jonge meisjes uitgehuwelijkt met oudere mannen. Voor een deel uit traditie. Maar vaak ook uit armoede. Ook is het er traditie om tienermeisjes tegen hun wil te besnijden. Als ritueel. De gevolgen van deze vormen van kindermisbruik zijn groot.

Veel meisjes gaan niet meer naar school nadat ze zijn uitgehuwelijkt. Hun ontwikkeling stopt en ze worden thuis vaak met geweld misbruikt. Meisjes die zijn besneden, raken vaak ernstig gewond. Meisjes die jong zwanger raken, maken meer kans op problemen tijdens hun zwangerschap. Velen zijn te jong om goed te verwerken wat er gebeurt. Trauma’s en depressie en liggen op de loer.

De overheid en politie die de kinderen zouden moeten beschermen, staan vaak machteloos. Ze weten niet genoeg over de problemen, hebben een tekort aan middelen en vaak zijn de wetten te gebrekkig.

Wij strijden met onze lokale partners tegen kindermisbruik in Oost-Afrika. We bieden jonge meisjes bescherming en medische en psychische hulp. Ook kunnen ze via ons op een veilige plek naar school. Hun omgeving lichten we voor over de gevaren van bepaalde tradities.

Overheden en politie trainen we in omgang met kwetsbare kinderen. En leren we meisjes die slachtoffer zijn van misbruik beter te helpen. We helpen ze ook de daders te bestraffen.

De strijd tegen kindermisbruik in Oost-Afrika is een lastige. Omdat we vaak te maken hebben met oude tradities. Tradities die moeilijk zijn te veranderen. 

Samen met de meisjes, hun gemeenschappen en lokale organisaties lukt het ons toch om steeds meer meisjes te beschermen. En vinden we met respect voor de cultuur alternatieven voor schadelijke rituelen. Strijd mee. Stop kindermisbruik in Oost-Afrika.

Doneer eenmalig of regelmatig

Doelen

Wij strijden tegen rituele besnijdenis en kindhuwelijken. Met betere bescherming en kennis. In Oost-Afrika willen we vooral dat jonge meisjes beter worden beschermd. Dat rituele besnijdenis stopt. En dat ze niet meer worden uitgehuwelijkt en misbruikt. Maar gewoon naar school gaan.

Alternatieven

Voorlichten

Wetten en regelgeving

Armoedebestrijding

Aanpak

We strijden op verschillende manieren tegen kindermisbruik in Oost-Afrika. Samen met lokale partners die de gebruiken in de regio’s goed kennen.

We halen de kinderen weg uit gevaarlijke situaties. En bieden ze onderdak, medische, psychosociale en juridische hulp. We zorgen dat ze naar school kunnen. Met behulp van hun familie en omgeving. 

In de dorpen en gemeenschappen lichten we familieleden en bestuurders voor over de gevolgen van misbruik. Kinderen leren we mondiger worden. Om meer voor zichzelf op te komen.

We helpen netwerken van kinderbescherming te verbeteren. En werken samen aan alternatieve rituelen voor schadelijke tradities als besnijdenis.

Samen met de politie en overheden werken we aan betere manieren om de kinderen te helpen. Door ze vroeg op te sporen. En ze te benaderen zonder ze te beschadigen, bijvoorbeeld bij een verhoor.

We trainen politie en medewerkers van justitie in het beter toepassen van wetten. Zodat daders bestraft kunnen worden. Bedrijven vragen we om mee te helpen en seksueel geweld te bestrijden.

Kinderen die in tehuizen belanden, of dat dreigen te doen, helpen we zoveel mogelijk aan een betere plek. Bij familieleden, bijvoorbeeld. Of pleeggezinnen. Een veilige plek, waar meer aandacht is voor ze.

Strijd mee. Stop kindermishandeling in Oost-Afrika.

Onze aanpak heeft effect

Het is mooi om te zien dat onze aanpak in Oost-Afrika zijn vruchten afwerpt. Mooie resultaten, maar we zijn er nog niet. Nog veel meer kinderen in Oost-Afrika zijn slachtoffer van besnijdenis, seksueel misbruik en geweld. Zij hebben onze hulp hard nodig.

Voorlichting

Inkomen

Juridische bijstand

Psychosociale hulp

Bescherming

Meisjesbesnijdenis

Handtekeningen

Volg ons via e-mail

Volg onze strijd tegen kindermisbruik in Oost-Afrika. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden
facebookinstagramlinkedIntwitteryoutube