Terre des Hommes logo
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
Doneer
Strijd mee
HomeOnze missieWat we doenOnze winkelsZoekenDoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werken
Vrijwilligers vacatures

Zoetermeer: Voorzitter (vrijwilligerswerk)

Terre des Hommes winkel Zoetermeer is op zoek naar een enthousiaste voorzitter.

Werken bij Terre des Hommes is strijden tegen uitbuiting van kinderen

Strijd mee tegen uitbuiting van kinderen. Kom werken bij Terre des Hommes. Wij strijden al sinds 1960 tegen uitbuiting van kinderen. Wereldwijd. Zonder te discrimineren. Met respect voor lokale culturen.

Zet je tijd, talent, kennis en energie in voor een fantastisch doel. Leer nieuwe, bevlogen mensen kennen en doe mooie ervaringen op. Als vrijwilliger van Terre des Homme draag je met jouw talent en kennis zelfstandig bij aan onze missie. 

Samen het verhaal vertellen

De missie van Terre des Hommes is het stoppen van kinderuitbuiting, de meest
ernstige schendingen van de rechten van het kind. Geen gemakkelijke strijd,
want armoede drijft mensen soms tot wanhoop en het vervolgen van daders van
kinderuitbuiting is vaak geen prioriteit voor lokale overheden. Maar Terre des
Hommes geeft niet zomaar op en blijft zich samen met haar lokale partners
inzetten voor een wereld zonder kinderuitbuiting.
De United Nations Convention on the Rights of the Child vormt de basis voor ons
werk. In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid naar ras, geloof,
geslacht of politieke gezindheid. Want ieder kind heeft het recht op te groeien in
een veilige omgeving zonder uitbuiting.  Elke dag zetten zo’n 45 medewerkers in Den Haag, 64 lokale
collega’s in de twee regio’s en bijna 1800 vrijwilligers in Nederland zich in om
kinderuitbuiting te stoppen. Tienduizenden donateurs en bedrijven staan achter
hen. Samen gaan zij één droom realiseren: een wereld zonder kinderuitbuiting.
De winkels maken actief deel uit van de organisatie. Elke winkel is een stichting
met een eigen bestuur. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten
van de stichting, de financiën, het beleid en het (vrijwilligers) werkgeverschap.
Verder heeft het bestuur een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en
onderhouden van het netwerk met andere stichtingsbestuurders, lokale partners
en het hoofdkantoor van Terre des Hommes Nederland. We werken samen op
basis van een samenwerkingsovereenkomst.
De winkel in Zoetermeer maakt onderdeel uit van een netwerk van 40 Terre des
Hommes winkels. De winkel bestaat sinds 1983 en is lokaal stevig geworteld. Er

is een actieve samenwerking met het hoofdkantoor van Terre des Hommes-
Nederland in Den Haag. Momenteel zijn er bij de winkel 45 vrijwilligers

ingeschreven.
Het bestuur van de Zoetermeerse winkel is op zoek naar een enthousiaste
voorzitter. Als voorzitter leidt je de bestuursvergaderingen en onderhoudt
contacten met de lokale gemeenschap en met het hoofdkantoor van Terre des
Hommes in Den Haag. Je werkt met een bevlogen en enthousiaste groep
mensen, je bouwt een breed netwerk op en je draagt eraan bij dat veel kinderen
een kans op een toekomst wordt gegeven.

Wij vragen:

 • Betrokken willen zijn bij het het verder ontwikkelen van de Terre des Hommes winkel. 
 • Liefde voor mensen, en mensen in hun kracht weten te zetten. 
 • Kunnen denken in strategische kaders.
 • Samenleving kennen.
 • Doelstelling van Terre des Hommes en de Terre des Hommes winkelorganisatie onderschrijven en willen uitdragen.
 • Kennis hebben van de lokale context.
 • Bereidheid om tijd en energie in de winkel en haar vrijwilligers te steken.
 • Specifieke taken:
 • Goede vertegenwoordiger van de stichting naar buiten toe.
 • Vertegenwoordigt de stichting op vergaderingen op regionaal en landelijk niveau. 
 • Is formele contactpersoon van de winkel.
 • Is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde strategisch beleidsplan en het jaarlijkse activiteitenplan.
 • Heeft een politieke “antenne”.
 • Leidt vergaderingen op een prettige en efficiënte wijze.
 • Is in staat de bestuursleden op een goede wijze te stimuleren en te laten samenwerken. 
 • Het actief benaderen van bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • Zorgt voor de naleving van de statuten, protocol, reglementen en voor het uitvoeren van alle besluiten.
 • Brieven en stukken die een principiële bestuursbeslissing betreffen worden door de voorzitter en secretaris ondertekend.
 • Onderhoudt de contacten met Terre des Hommes Nederland betreffende het algemene beleid, projectkeuze.

Specifieke competenties:

 • Inlevingsvermogen en samenbindend.
 • Stimulator en Initiatiefrijk.
 • Open staan voor veranderingen.
 • Netwerker, gericht op samenwerking met anderen.
 • Ervaring hebben in het leiden/begeleiden van processen.
 • Onderscheid kunnen maken tussen proces en inhoud.
 • Communicatief sterk.
 • Ervaring in het werken met vrijwilligers is een pré.
 • Betrokkenheid bij de gang van zaken en affiniteit met de missie van Terre des Hommes.

Wij bieden:

 • Zinvol en uitdagend werk waarmee je bijdraagt aan de doelstellingen van Terre des Hommes.
 • Een enthousiast en betrokken team van vrijwilligers en collega’s.
 • Verdieping en persoonlijke ontwikkeling door training en intervisie.

Lijkt dit jou een mooie uitdaging? Stuur dan je sollicitatie met CV per e-mail naar de secretaris van de winkel Zoetermeer. Contactgegevens: Stichting Terre des Hommes Zoetermeer, Hannie Schaftrode 144, 2712 HN Zoetermeer Email: terredeshommes.zoetermeer@gmail.com Het betreft vrijwilligerswerk.

Er wordt door Terre des Hommes geen vergoeding (anders dan voor de functie aan te schaffen benodigdheden of diensten) voor onkosten verstrekt.

Lees meer over onze winkels
Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden