Een kinderraad in India heeft voor 50 meisjes fietsen geregeld. Tot nu toe moesten de meisjes iedere dag een uur naar school lopen. Door van de fietsen gebruik te maken, wordt de reis veiliger en sneller. Hierdoor wordt de kans groter dat de meisjes hun opleiding voortzetten. Kinderen die van school gaan zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting. Veel kinderen in deze regio werken in de micamijnen of worden uitgehuwelijkt. De kinderraad is een initiatief van de Kailash Satyarthi Children’s Foundation (KSCF), de Indiase partnerorganisatie van Terre des Hommes.

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid

Mica

Mica wordt in veel producten gebruikt, zoals verf, cosmetica en elektronica. Er worden echter ook kinderen ingezet bij het winnen van mica onder andere in India terwijl die, veilig en gezond, op school horen te zitten.

Kindhuwelijken

Door de lange loopafstand kunnen meisjes niet voor het donker door het bos lopen. Lopen kost gewoon teveel tijd en dit vergroot de kans dat meisjes voortijdig de school verlaten. En als ze eenmaal van school zijn gegaan, is de kans groter dat ze uitgehuwelijkt worden.

Deze vorm van genderdiscriminatie wordt voorkomen door het uitdelen van fietsen. De meisjes kunnen tijdens daglicht door het bos rijden en hebben ook nog tijd om te studeren en te spelen. Ze hebben meer belangstelling om een opleiding te volgen en het hebben van een fiets vergroot hun zelfvertrouwen. Dit draagt bij aan het voorkomen van kinderhuwelijken.

Kinderen lobbyen voor hun eigen rechten

KSCF maakt kinderen bewust van hun rechten en leert ze hoe ze zich in een kinderraad kunnen organiseren en voor kinderrechten kunnen strijden. Het lobbywerk van de kinderraad is niet onopgemerkt gebleven. Het hoofd van de districtsadministratie prees de kinderen voor het vervullen van een voortrekkersrol in de strijd tegen genderdiscriminatie.

Naast het uitdelen van fietsen werd er een nieuwe kinderraad aangesteld. Ze grepen onmiddellijk de kans aan om het districtshoofd te vragen om op scholen professionele leraren aan te stellen en te zorgen voor goede voorzieningen voor de scholen zoals toiletten.

Het meisje Araya Kajal kreeg tijdens de ceremonie een bijzondere rol toebedeeld. Ze verwelkomde alle meisjes die een fiets hadden gekregen. Araya werkte vroeger in de micamijnen in Asrak, een klein dorpje. Het werk in de micamijnen is gevaarlijk en ongezond en hierdoor kunnen kinderen niet naar school. Araya werd gelukkig door KSCF gered.

Strijd tegen kinderarbeid

Terre des Hommes strijdt tegen kinderarbeid in Azië. Een van onze grootste programma’s is het mica-programma in India. Het doel is om kinderen uit de micamijnen te halen en ze naar school te laten gaan. Een van de strategieën is om kinderen bewust te maken van kinderrechten en ze te leren hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen. TDH gaat echter ook de dialoog aan met de particuliere sector, overheid en gemeenschappen teneinde een duurzame verandering te bewerkstelligen.

Lees meer over ons programma tegen kinderarbeid in de mica industrie >>

 

Share this:

Related stories