Twee onderwijscentra hebben begin dit jaar hun deuren in het centraal gelegen Az-Zarqā en het zuidelijke Aqaba in Jordanië geopend. Hiermee krijgen Jordaanse en Syrische kinderen les in taal, rekenen en hulp bij hun huiswerk zodat zij naar school zullen blijven gaan.

Noodhulp

Veel Syrische kinderen in Jordanië, maar ook Jordaanse kinderen, lopen het risico al op een vroege leeftijd met school te stoppen. Onderwijs speelt in kwetsbare gezinnen vaak geen belangrijke rol. Als een kind het slecht doet op school kan familie er daarom voor kiezen het kind aan het werk te zetten zodat deze meehelpt een inkomen te verdienen. Soms worden kinderen, vooral meisjes, al vroeg gedwongen te trouwen zodat de familie niet meer voor het kind hoeft te zorgen.

Uitdagingen in onderwijs

In Jordanië staan ruim 650.000 Syrische vluchtelingen geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR. Vermoedelijk is dit aantal hoger. De uitdagingen voor onderwijs in het land zijn enorm. Kinderen gaan niet naar school omdat zij bijvoorbeeld nog niet eerder naar school zijn geweest of door de oorlog een enorme leerachterstand hebben.

Ahmad vluchtte naar Jordanië

Eén van die kinderen is de tienjarige Ahmad uit Syrië. Samen met zijn acht broers, zussen en zijn ouders vluchtte hij voor de oorlog naar Jordanië. Hoewel Ahmad pas tien is, verkoopt hij ijs in het weekend. Hiermee probeert hij zijn familie te ondersteunen. Zijn vader, de kostwinner, heeft een hernia en kan als bouwvakker daarom niet volledig werken. Ook is zijn oudste broer ernstig ziek. Geld voor drie maaltijden per dag, laat staan behandelingen in het ziekenhuis voor zijn broer en vader, heeft het gezin niet.

Onderwijsprogramma

Met hulp van ons grootschalige onderwijsprogramma, dat we samen met War Child, AVSI en Terre des Hommes Italië met geld van de Europese Unie hebben opgezet, geven we kinderen zoals Ahmad weer een kans. Met onze lessen in de twee onderwijscentra in Jordanië en de lessen die we op openbare scholen geven, kunnen 13.600 kinderen weer naar school.

Kinderen worden van en naar de onderwijscentra gebracht, om een zo groot mogelijk aantal kinderen te bereiken. Ook worden veertien openbare scholen in Jordanië opgeknapt en krijgen de gebouwen nieuwe badkamers en sanitaire voorzieningen. Het consortium heeft soortgelijke onderwijsprojecten in Libanon opgericht.

Leerachterstand

Ahmad ging twee jaar lang niet naar school. Hij vond het zelfs eng en voelde zich onzeker door zijn leerachterstand. Hoewel hij niet kon lezen, leert Ahmad nu Arabisch in één van de onderwijscentra van ons ‘Back to the Future’ programma. Ahmad vindt het zelfs weer leuk om met andere leerlingen om te gaan.

We zijn vastberaden om op te komen voor één van de meeste fundamentele rechten van kinderen, getroffen door het Syrische conflict, namelijk het recht om naar school te gaan’, zegt Lucia Castelli, hoofd van ons programma.

Lees meer over ons onderwijsprogramma 'Back to the future' >>

Share this: