De 14-jarige Samson kent alle omstandigheden die hem naar de grote stad zouden kunnen lokken: hij woont in de arme Napak-regio, waar veel kinderhandel zijn oorsprong vindt. Hij komt uit een groot arm gezin en zijn oudere zus is al naar Kampala vertrokken om geld te verdienen.

Toch blijft Samson in het dorp waar hij vandaan komt. Terre des Hommes helpt hem aan de middelen om naar school te gaan, zoals schoolgeld, een uniform en lesmaterialen. Ook zijn jongere broertjes en zusjes worden ondersteund om op school te blijven, om zo te voorkomen dat zij ook naar Kampala worden gelokt. Zijn ouders hebben een geit gekregen om te helpen in hun levensonderhoud te voorzien. 

Ik wil of leraar worden, of leider in mijn dorp.

Samson is een goede leerling en gaat graag naar school. "Veel van mijn vrienden kunnen niet naar school omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Ik zie hen in plaats daarvan voor de geiten zorgen, en ik besef dat ik geluk heb wel naar school te kunnen gaan. In de toekomst wil ik kunnen zorgen voor mijn familie en andere mensen die hulp nodig hebben. Ik hoop later leraar te worden, of leider in mijn dorp." 

 

Share this: