Wat doet Terre des Hommes?

Terre des Hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Terre des Hommes steunt in drie werelddelen programma's die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door lokale projectpartners. De programma's sluiten dus nauw aan bij de problemen van de lokale bevolking.

Het VN Kinderrechtenverdrag vormt de basis voor het werk van Terre des Hommes. Terre des Hommes biedt hulp zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid.