Wat is het standpunt van Terre des Hommes ten aanzien van kinderarbeid?

Kinderarbeid is een term die op verschillende manieren te interpreteren valt. Daarom bestaan er in het publieke debat over kinderarbeid verschillende visies. Sommige organisaties vinden dat alle vormen van kinderarbeid uitgebannen moet worden, terwijl andere organisaties van mening zijn dat kinderen het recht hebben om te werken, mits dit onder goede omstandigheden gebeurt.

Beide visies zijn volgens Terre des Hommes te radicaal. Een unaniem verbod op alle soorten van werk door kinderen sluit niet aan bij de realiteit, waarin miljoenen kinderen wereldwijd moeten of willen werken. Sommige vormen van werk zijn schadelijk voor de ontwikkeling van een kind, andere vormen weer niet. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen een dertienjarig meisje in India dat een uurtje per dag na schooltijd haar moeder helpt met het melken van de koeien en een even zo oud meisje dat dagelijks twaalf uur achter elkaar in een stenenbakkerij werkt. Dat laatste is een onaanvaardbare vorm van kinderarbeid omdat het de gezondheid en ontwikkeling van het meisje schaadt.

Terre des Hommes richt zich op het bestrijden van deze onaanvaardbare vormen van kinderarbeid die de fysieke, morele en geestelijke ontwikkeling van kinderen schaden. Volgens de definitie van het ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) Verdrag 182 zijn dit de ergste vormen van kinderarbeid.