Wat verstaat Terre des Hommes onder kinderuitbuiting?

Kinderuitbuiting gaat om ernstige schendingen van de rechten van het kind, met soms vergaande gevolgen voor het kind en zijn/haar omgeving. Hieronder verstaat Terre des Hommes:

  • de ergste vormen van kinderarbeid (volgens verdrag 182 van de International Labour Organisation)
  • kinderhandel en - migratie
  • seksuele kinderuitbuiting (zoals kinderprostitutie)
  • kindermisbruik