Hoe komt Terre des Hommes aan zijn geld?

Terre des Hommes heeft diverse bronnen van inkomsten. Bijna de helft komt uit eigen fondsenwerving. Daaronder vallen onze donateurs en bijvoorbeeld ook onze winkels. Daarnaast geeft de overheid subsidie. Door de jaren heen vormde dat ongeveer een kwart van onze inkomsten. Verder dragen de Nationale Postcode Loterij en de Vriendenloterij voor een aanzienlijk deel bij om onze projecten mogelijk te maken. Terre des Hommes vindt het belangrijk om verschillende bronnen van inkomsten te hebben, zodat we ons risico spreiden.