Heeft Terre des Hommes toestemming om foto's of filmbeelden van kinderen te gebruiken?

Voor het beeld dat wij gebruiken in onze communicatie geldt dat respect voor het kind voorop staat. We hanteren een 'Child Safeguarding Policy'. Dit houdt in dat voor al het beeldmateriaal dat wij gebruiken vooraf toestemming is verleend door het kind zelf, de ouders en/of voogd en de lokale partnerorganisatie. Slachtoffers van seksuele uitbuiting brengen we altijd onherkenbaar in beeld.