Bankiert Terre des Hommes bij 'eerlijke' banken?

In het kader van goed geld beheer spreiden wij risico's door onze tegoeden bij verschillende banken uit te zetten. Dit zijn banken met minimaal een A rating die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank. Terre des Hommes werkt in gebieden die niet stabiel zijn. Om het geld bij onze partnerorganisaties te krijgen werken we met de ABN AMRO bank, omdat zij dit verkeer aankunnen tegen acceptabele kosten. Zij zijn ook preferred partner van Goede Doelen Nederland (voorheen VFI). Terre des Hommes heeft ook andere bankrekeningen, waaronder een rekening bij de Triodos Bank waar donateurs hun bijdrage op kunnen storten: NL04 TRIO 0391 1901 99. 

Als goed doel kijken wij kritisch naar onze leveranciers. Daarom nemen wij onder andere ons bankenbeleid regelmatig onder de loep. Wij zijn ons bewust dat niet alle banken waar wij gebruik van maken op alle thema's in de ‘Eerlijke Bankenwijzer’ even goed scoren. Er zijn dus concrete verbeterpunten voor bepaalde banken. Dit realiseren wij ons. De Goede Doelensector is actief betrokken bij het verduurzamen van bankproducten. Samen met andere Goede doelen zijn wij bezig om de banken te wijzen op hun verantwoordelijkheden en met hen te werken aan maatschappelijk verantwoorde diensten en producten. Dit zien wij als onze verantwoordelijkheid, de banken de rug toekeren lost niets op.