Wat is het beleid van Terre des Hommes t.a.v. onkosten door medewerkers?

Terre des Hommes heeft als doel om de onkosten van haar medewerkers waaronder de directie zo laag mogelijk te houden. Daarom is reizen met het openbaar vervoer 2e klas bijvoorbeeld de norm en wordt er altijd economy class gevlogen. Onkosten van medewerkers worden alleen vergoed als deze naar oordeel van de werkgever (of in geval van de directie: Raad van Toezicht) in redelijkheid zijn gemaakt en voldoende gespecificeerd zijn.

Het beleid in het kort:

Reizen: OV 2e klas/ economy class

Zakelijke reizen worden altijd op de meest tijds- en kostenefficiënte wijze gemaakt. Voor binnenlandse reiskosten geldt dat de kosten van het openbaar vervoer - waarbij 2e klas de norm is - vergoed worden of een bedrag van €0,29 per kilometer indien met een eigen auto wordt gereisd. Voor vliegreizen geldt dat er uitsluitend economy class gevlogen wordt.

Verblijfskosten en overige kosten

Tijdens dienstreizen verblijven medewerkers  van Terre des Hommes in eenvoudige tot middenklasse accommodaties. Het regiokantoor, dat goed op de hoogte is van de veiligheidssituatie ter plekke, adviseert hierin. Ook de maaltijden die tijdens deze reizen worden gebruikt, kunnen worden gedeclareerd.

Vergoeding woon-werkverkeer

Voor alle medewerkers van Terre des Hommes geldt een staffel voor woon- werkverkeer.