Welke onkostenvergoedingen ontvangt de directie van Terre des Hommes?

Terre des Hommes heeft als doel om de onkosten van haar personeel zo laag mogelijk te houden. Voor alle medewerkers waaronder de directie van Terre des Hommes gelden afspraken over onkosten die gemoeid zijn met zakelijke reizen (waarbij bijvoorbeeld economy vliegen de norm is), verblijfskosten (waarbij zij in eenvoudige tot middenklasse hotels verblijft) en woon-werkverkeer.

De directie ontvangt maandelijks elk een vergoeding van €260 voor woon-werkverkeer op basis van een staffel die voor alle medewerkers van Terre des Hommes geldt. Daarnaast ontvangt zij elke maand een netto onkostenvergoeding van €100.

Periodiek wordt er getoetst of de hoogte van de vergoeding in overeenstemming is met de gemaakte kosten. Een enkele keer worden er kosten gemaakt die deze vergoeding overstijgen. Deze kunnen worden gedeclareerd indien blijkt dat deze in redelijkheid zijn gemaakt en voldoende zijn gespecificeerd.