Grote vraag naar goedkope arbeid en betaalde seks

Hoofdstad Kampala heeft een enorme aantrekkingskracht op gelukszoekers van het platteland. Er bestaat een groeiende vraag naar goedkope arbeid en betaalde seks - factoren die kinderhandel in de hand werken. Bijna 40% van de kinderen die in Kampala's informele sector werkt, geeft aan door kinderhandel in de hoofdstad te zijn beland.

Kinderarbeid

Zeker 30% van de kinderen in Oeganda is betrokken bij kinderarbeid. Voor duizenden van hen gaat het om de ergste vormen van kinderarbeid, waaronder huishoudelijk werk en kinderarbeid in de mijnbouw.

Kindhuwelijken en tienerzwangerschappen

Volgens nationale statistieken was 40% van de vrouwen in Oeganda jonger dan 18 jaar toen ze trouwde. Eén op de vier meisjes tussen de 15 en 19 jaar oud is al moeder, of zwanger van haar eerste kind. Voor kinderen die onder moeilijke omstandiheden moeten leven, zoals migrerende kinderen en kinderen die op straat en/of extreme armoede leven, zijn deze cijfers nog hoger.

Reïntegratie, inkomensverbetering en onderwijs

We helpen deze slachtoffers met reïntegratie, en met rechtshulp zodat kinderhandel niet ongestraft blijft. Inkomensverbetering van de families van deze kinderen, zorgt ervoor dat de prikkel om te migreren afneemt. Onderwijs is een belangrijk instrument in het beschermen tegen en voorkomen van kinderuitbuiting, zowel van slachtoffers als van kinderen die groot risico lopen. Daarnaast werken we specifiek aan het verminderen van de kwetsbaarheid van meisjes en jonge vrouwen voor (seksueel) geweld en economische uitsluiting, door te eisen dat hun rechten gerespecteerd en gewaarborgd worden.

Lees meer over onze aanpak van kinderuitbuiting wereldwijd 

Share this: