Kinderen in tehuizen en kinderhandel

Naast ons werk om slachtoffers en kwetsbare kinderen te helpen en beschermen tegen kinderuitbuiting, richt Terre des Hommes zich in Oeganda op twee specifieke ontwikkelingen: kinderen die in tehuizen opgroeien, en migrerende kinderen die slachtoffer zijn van kinderhandel.

Grote vraag naar goedkope arbeid en betaalde seks

Hoofdstad Kampala heeft een enorme aantrekkingskracht op gelukszoekers van het platteland. Er bestaat een groeiende vraag naar goedkope arbeid en betaalde seks - factoren die kinderhandel in de hand werken. Bijna 40% van de kinderen die in Kampala s informele sector werkt, geeft aan door kinderhandel in de hoofdstad te zijn beland. We helpen deze slachtoffers met reïntegratie, en met rechtshulp zodat kinderhandel niet ongestraft blijft. Inkomensverbetering van de families van deze kinderen, zorgt ervoor dat de prikkel om te migreren afneemt.

Niet onnodig in tehuizen opgroeien 

Veel kinderen in Oeganda groeien niet op in een gezin, maar in een tehuis, terwijl ze geen wees zijn. Van bijna tweederde van de kinderen die in tehuizen wonen, leeft tenminste één ouder nog. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een familie, of in een situatie die dat het meest benaderd. We streven er naar dat kinderen niet onnodig in tehuizen worden geplaatst, maar bijvoorbeeld via alternatieve (familie/pleeg)zorg worden opgevangen. Samen met de overheid zorgen we er bovendien voor dat de kwaliteit van de zorg in kindertehuizen verbetert.

Lees meer over onze aanpak van kinderuitbuiting wereldwijd 

Programma's

Kindermisbruik in Oost-Afrika Terre des Hommes
In Oost-Afrika komt kindermishandeling veel voor. Dat gebeurt thuis, op school, of in het geval van kindarbeiders, op de werkplek. Ook kinderen die in tehuizen wonen zijn vaak het slachtoffer van...
Kinderhandel in Oost-Afrika Terre des Hommes
Naar schatting 25.000 tot 30.000 mensen in Sub-Sahara Afrika waren tussen 2000 en 2013 het slachtoffer van mensenhandel. Iets meer dan een kwart van hen was kind. Kinderhandel vindt plaats binnen...
Kinderarbeid in Oost-Afrika Terre des Hommes
In Oost-Afrika gaan 15 miljoen kinderen naar hun werk in plaats van naar school. Het werk dat zo’n 5 procent van deze kinderen doet, valt onder de ergste vormen van kinderarbeid. Ze werken...
Seksuele uitbuiting van kinderen Oost-Afrika Terre des Hommes
In Oost-Afrika zijn steeds meer kinderen het slachtoffer van commerciële seksuele uitbuiting. Ze werken in de seksindustrie, moeten meewerken aan kinderporno, of worden gedwongen tot webcamseks. In...
Girl's Advocacy Alliance Terre des Hommes
De Girls Advocacy Alliance zet zich in voor de bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en het vergroten van hun economische participatie in ontwikkelingslanden. Geweld en economische...